Home > Bills 1997 - 2018 > Industrial Development (Science...

 


Industrial Development (Science Foundation Ireland) (Amendment) Bill 2018 [PMB]

 

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) (Leasú), 2018 [BCP]

 


Bill Number 24 of 2018
Sponsored by Deputy
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to amend the Industrial Development (Science Foundation Ireland) Act 2003 (as amended) to make provision to alter part of the functions requirement of Science Foundation Ireland to ensure balance between the promoting, developing and assisting the carrying out of oriented basic research as well as applied research; to initiate an independent review into the performance of the Foundation against that objective; to provide that the members of said Foundation’s Board would include at least 3 members from the field of academics and at least 3 members from the field of industrialists, and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann), 2003 (arna leasú) chun socrú a dhéanamh go n-athrófar cuid den cheanglas maidir le feidhmeanna atá ar Fhondúireacht Eolaíochta Éireann d’fhonn a chinntiú go mbeidh cothromaíocht ann ó thaobh déanamh buntaighde shaindírithe agus taighde fheidhmigh a chur chun cinn agus a fhorbairt agus cuidiú leis an gcéanna; do thionscnamh athbhreithniú neamhspleách ar fheidhmíocht na Fondúireachta i bhfianaise an chuspóra sin; do dhéanamh socrú go mbeadh 3 chomhalta ar a laghad ó réimse na n-acadóirí agus 3 chomhalta ar a laghad ó réimse na dtionsclaithe ina gcomhaltaí de Bhord na Fondúireachta sin, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Introduced 27/02/2018
Order for Second Stage 27/02/2018
Industrial Development (Science Foundation Ireland) (Amendment) Bill 2018 [PMB] as initiated (in PDF format) Industrial Development (Science Foundation Ireland) (Amendment) Bill 2018 [PMB] as initiated (in PDF format)

 


Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2018 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2018
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2018 in PDF format
Official Translation