Home > Bills 1997 - 2018 > Copyright and Other Intellectual...

 


Copyright and Other Intellectual Property Law Provisions Bill 2018

 

An Bille um Chóipcheart agus Forálacha Eile maidir le Maoin Intleachtúil, 2018

 


Bill Number 31 of 2018
Sponsored by Minister for Business Enterprise and Innovation
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to amend the Copyright and Related Rights Act 2000 to take account of certain recommendations for amendments to that Act contained in the Report of the Copyright Review Committee entitled “Modernising Copyright” published by that Committee in October 2013 and also to take account of certain exceptions to copyright permitted by Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society; to make certain other amendments to that Act, including amendments in relation to references in that Act to education and fines; to make consequential amendments to The Courts of Justice Act 1924, the Courts (Supplemental Provisions) Act 1961, the Patents Act 1992, the Trade Marks Act 1996 and the Industrial Designs Act 2001; to make a certain amendment to the Patents Act 1992; to make amendments to the Patents Act 1992 and the Trade Marks Act 1996 in relation to references in those Acts to courts and fines; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000 chun go gcuirfear i gcuntas moltaí áirithe maidir le leasuithe ar an Acht sin atá sa Tuarascáil ón gCoiste um Athbhreithniú ar Chóipcheart dar teideal “Cóipcheart a Nuachóiriú” a d’fhoilsigh an Coiste sin i nDeireadh Fómhair 2013 agus, ina theannta sin, chun go gcuirfear i gcuntas eisceachtaí áirithe ó chóipcheart a cheadaítear le Treoir 2001/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2001 maidir le comhchuibhiú gnéithe áirithe den chóipcheart agus de chearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise; do dhéanamh leasuithe áirithe eile ar an Acht sin, lena n-áirítear leasuithe i ndáil le tagairtí san Acht sin d’oideachas agus d’fhíneálacha; do dhéanamh leasuithe iarmhartacha ar an Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924, ar Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961, ar Acht na bPaitinní, 1992, ar Acht na dTrádmharcanna, 1996 agus ar an Acht um Dhearaí Tionscail, 2001; do dhéanamh leasú áirithe ar Acht na bPaitinní, 1992; do dhéanamh leasuithe ar Acht na bPaitinní, 1992 agus ar Acht na dTrádmharcanna, 1996 i ndáil le tagairtí sna hAchtanna sin do chúirteanna agus d’fhíneálacha; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 09/03/2018
Order for Second Stage DDMMYY
Copyright and Other Intellectual Property Law Provisions Bill 2018 as initiated (in PDF format)

Copyright and Other Intellectual Property Law Provisions Bill 2018 Expanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2018 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2018 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2018
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2018 in PDF format
Official Translation