Home > Bills 1997 - 2018 > 1997 > Scientific and Technological Education...

Scientific and Technological Education (Investment) Fund Bill, 1997 [Seanad]

An Bille um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht), 1997 [Seanad]


Bill Number 55 of 1997
Sponsored by Senator Donie Cassidy on behalf of the Minister for Education and Science
Source: Government
Method: Presented
Status: Enacted

Bill entitled an Act to make available further financial resources for the provision of education and vocational training in the fields of science and technology and, for that purpose, to provide for the establishment of a fund to be known as the Scientific and Technological Education (Investment) Fund and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do chur acmhainní airgeadais breise ar fáil chun oideachas agus gairmoiliúint a sholáthar i réimsí na heolaíochta agus na teicneolaíochta agus, chun na críche sin, do dhéanamh socrú chun ciste a bhunú ar a dtabharfar an Ciste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht) agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Seanad Éireann

First Stage
Presented 21/11/1997
03/12/1997 Order for Second Stage


Second Stage
03/12/1997

Committee Stage

12/12/1997 Committee and Remaining Stages

Dáil Éireann

Second Stage
16/12/1997
17/12/1997 Referred to Select Committee


Committee Stage (Select Committee on Education and Science)
17/12/1997

Report and Final Stages
18/12/1997

Returned to Seanad Éireann
19/12/1997 (Seanad Bill amended by the Dáil) Report and Final stages
Enacted as Act Number 46 of 1997
Date of Signature: 24/12/1997
Scientific and Technological Education (Investment) Fund Act , 1997 in PDF format Scientific and Technological Education (Investment) Fund Act , 1997 in PDF format
"The text of this document will be available here when published" Official Translation