Home > Bills 1997 - 2018 > Courts Service (No. 2) Bill, 1997...

Courts Service (No. 2) Bill, 1997 [Seanad]

An Bille um Sheirbhís Chúirteanna (Uimh. 2), 1997 [Seanad]


Bill Number 57 of 1997
Sponsored by Senator Donie Cassidy on behalf of Minister for Justice
Source: Government
Method: Presented
Status: Enacted

Bill entitled an Act to establish a service to manage the courts and provide services to and for the judges, and to provide other services relating to courts administration, to transfer certain property to the service, to make provision for the staffing of the service, and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do bhunú seirbhíse chun na cúirteanna a bhainistiú agus chun seirbhísí a sholáthar do na breithiúna agus lena n-aghaidh, agus chun seirbhísí eile a bhaineann le riarachán cúirteanna a sholáthar, d'aistriú maoine áirithe chuig an tseirbhís, do dhéanamh socrú maidir le foireann don tseirbhís, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Seanad Éireann

First Stage
presented 27/11/1997
10/12/1997 Order for Second Stage


Second Stage
10/12/1997
10/12/1997 resumed
Committee Stage

04/02/1998
04/02/1998 resumed
04/02/1998 resumed

Report and Final Stages
11/02/1998

Dáil Éireann

Second Stage
12/03/1998
12/03/1998
Referred to Select Committee


Committee Stage (Select Committee on on Justice, Equality and Women's Rights)
26/03/1998
Report and Final Stages
01/04/1998 Report of Select Committee
01/04/1998 Report and Final Stages


Returned to Seanad Éireann
07/04/1997 (Seanad Bill amended by the Dáil) Report and Final stages
Enacted as Act Number 8 of 1998
Date of Signature: 16/04/1998
Courts Service Act , 1998 in PDF format Courts Service Act , 1998 in PDF format
An tAcht um Sheirbhís Chúirteanna, 1998 An tAcht um Sheirbhís Chúirteanna, 1998