Home > Bills 1997 - 2018 > Immigration, Residence and Protection...

Immigration, Residence and Protection Bill 2007 [Seanad]

An Bille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint 2007 [Seanad]


Bill Number 37 of 2007
Sponsored by Senator Mary O'Rourke on behalf of Minister for Justice Equality and Law Reform
Source: Government
Method: Presented
Status: Lapsed

Bill entitled an Act to restate and modify certain aspects of the law relating to the entry into and presence in the State of certain foreign nationals and others, including foreign nationals in need of protection from the risk of serious harm or persecution elsewhere and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh athráitis agus modhnú ar ghnéithe áirithe den dlí a bhaineann le náisiúnaigh eachtracha áirithe agus daoine eile do theacht isteach agus do bheith sa Stát, lena n-áirítear náisiúnaigh eachtracha a bhfuil gá acu le cosaint ar bhaol díobhála tromchúisí nó géarleanúna in áiteanna eile agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Seanad Éireann
First Stage
Presented 25/04/2007
Order for Second Stage DDMMYY
Immigration, Residence and Protection Bill 2007 as initiated and Explanatory Memorandum Immigration, Residence and Protection Bill 2007 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Lapsed