Home > The Government > Members of the Government (Cabinet...

Members of the Government (Cabinet Ministers) 30th Dáil

as at the 14th June 2007

Department Minister

Taoiseach (Prime Minister)

Department of the Taoiseach

taoiseach@taoiseach.gov.ie

Bertie Ahern T.D.
Parthalán Ó hEachthairn
Bertie Ahern T.D.,Taoiseach

Tánaiste (Deputy Prime Minister) and Department of Finance

An Roinn Airgeadais

minister@finance.gov.ie

Brian Cowen T.D.
Brian Ó Comhain
Brian Cowen T.D., Tánaiste

Department of Health and Children

An Roinn Sláinte agus Leanaí

minister's_office@health.irlgov.ie

Mary Harney T.D.
Máire Ní Áirne
Mary Harney T.D.

Department of Transport

An Roinn Iompair

minister@transport.ie

Noel Dempsey T.D.
Nollaig Ó Díomasaigh
Noel Dempsey T.D.

Department of Foreign Affairs

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

minister@dfa.ie

Dermot Ahern T.D.
Diarmuid Ó hEachthairn
Dermot Ahern T.D.

Department of Enterprise, Trade and Employment

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

minister_martin@entemp.ie

Micheál Martin T.D.
Micheál Ó Máirtín
Micheál Martin T.D.

Department of Arts, Sport and Tourism

An Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta

seamusbrennan@dast.gov.ie

Séamus Brennan T.D.
Séamus Ó Braonáin
Séamus Brennan T.D.

Department of Social and Family Affairs

An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh

minister@welfare.ie

Martin Cullen T.D.
Máirtín Ó Cuilinn
Mr. Martin Cullen

Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs

An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

aire@pobail.ie

Éamon Ó Cuív T.D. Éamon Ó Cuív T.D.

Department of Agriculture, Fisheries and Food

An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia

info@agriculture.gov.ie

Mary Coughlan T.D.
Máire Ní Chochláinn
Mary Coughlan T.D.

Department of Education and Science

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

minister_hanafin@education.gov.ie

Mary Hanafin T.D.
Maire Ní Ainifín
Mary Hanafin T.D.

Department of Defence

An Roinn Cosanta

minister@defence.irlgov.ie

Willie O'Dea T.D.
Liam Ó Deaghaidh
Willie O'Dea T.D.

Department of Justice, Equality and Law Reform

An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

info@justice.ie

Brian Lenihan T.D.
Brian Ó Luineacháin
Brian Lenihan T.D.

Department of the Environment, Heritage and Local Government

An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil

minister@environ.ie

John Gormley T.D.
Seán Ó Gormlaigh
John Gormley T.D.

Department of Communications, Energy and Natural Resources

An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha

minister.ryan@dcmnr.gov.ie

Eamon Ryan T.D.
Éamon Ó Riain
Eamon Ryan T.D.


Ministers of State
as of the 20th June 2007


Title Minister of State

Government Chief Whip and Minister of State at the Department of Defence.

minister.kitt@taoiseach.gov.ie

Tom Kitt T.D.
Thomás Ó Ceit, T.D.
Tom Kitt T.D., Government Chief Whip

Minister of State at the Department of Foreign Affairs

with special responsibility for European Affairs

minister.roche@taoiseach.gov.ie

Dick Roche T.D.
Risteárd de Róiste, T.D.
Dick Roche T.D.

Minister of State at the Department of Agriculture, Fisheries and Food

with special responsibility for Fisheries

john.browne@oireachtas.ie

John Browne, T.D.
Seán de Brún, T.D.
John Browne, T.D.

Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment

and at the Department of Education and Science

with special responsibility for Innovation Policy

michael_ahern@entemp.ie

Michael Ahern, T.D.
Micheál Ó hEachthigheirn, T.D.
Michael Ahern, T.D.

Minister of State at the Department of Finance

with special responsibility for Office of Public Works

noel.ahern@opw.ie

Noel Ahern, T.D.
Nollaig Ó hEachthigheirn, T.D.
Noel Ahern, T.D.

Minister of State at the Department of Justice, Equality and Law Reform

with special responsibility for Equality issues

sean.power@oireachtas.ie

Seán Power, T.D.
Seán de Paor, T.D.
Seán Power, T.D.

Minister of State at the Department of Environment, Heritage and Local Government

with special responsibility for Housing, Urban Renewal and Developing Areas

batt_okeeffe@environ.ie

Batt O'Keeffe, T.D.
Parthalán Ó Caoimh, T.D.
Batt O'Keeffe, T.D.

Minister of State at the Department of Environment, Heritage and Local Government and at the Department of Communications, Energy and Natural Resources with special responsibility for Environment and Energy

ministerofstate@dcmnr.gov.ie

Tony Killeen, T.D.
Antóin Ó Cillín, T.D.
Mr. Tony Killeen

Minister of State at the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs,
at the Department of Education and Science,
and at the Department of Justice, Equality and Law Reform

with special responsibility for Integration Policy

conor.lenihan@oireachtas.ie

Conor Lenihan, T.D.
Conchúr Ó Luineacháin, T.D.
Conor Lenihan, T.D.

Minister of State at the Department of Agriculture, Fisheries and Food

with special responsibility for Forestry

mary.wallace@agriculture.gov.ie

Mary Wallace, T.D.
Máire de Bhailís, T.D.
Mary Wallace, T.D.

Minister of State at the Department of Education and Science
and at the Department of Enterprise, Trade and Employment

with special responsibility for Lifelong Learning, Youth Work and School Transport

sean_haughey@education.gov.ie

Seán Haughey, T.D.
Seán Ó hEochaidh, T.D.
Seán Haughey, T.D.

Minister of State at the Department of Foreign Affairs

with special responsibility for Overseas Development

michael.kitt@dfa.ie

Micheal Kitt, T.D
Micheál Ó Ceit, T.D.
Micheal Kitt, T.D

Minister of State at the Department of Agriculture, Fisheries and Food

with special responsibility for Food and Horticulture

trevor.sargent@oireachtas.ie

Trevor Sargent, T.D. Trevor Sargent, T.D.

Minister of State at the Department of Community, Rural, and Gaeltacht Affairs

with special responsibility for Drugs Strategy and Community Affairs

airestait@pobail.ie

Pat Carey, T.D.
Pádraig Ó Ciardha, T.D.
Pat Carey, T.D.

Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment

with special responsibility for Labour Affairs

billy.kelleher@entemp.ie

Billy Kelleher, T.D.
Liam Ó Céilléachair, T.D.
Billy Kelleher, T.D.

Minister of State at the Department of Health and Children

with special responsibility for Children

minister_smith@health.gov.ie

As with his predecessor, he will attend meetings of the Cabinet

Brendan Smith, T.D.
Breandán Mac Gabhann, T.D.

Brendan Smith


Ministers of State
as of the 11th July 2007


Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment

with special responsibility for Trade and Commerce

John McGuinness, T.D. Jimmy Devins, T.D.

Minister of State at the Department of Health and Children
Minister of State at the Department of Education and Science
Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment
Minister of State at the Department of Justice, Equality and Law Reform

with special responsibility Disability Issues and Mental Health (excluding discrimnation)

Jimmy Devins, T.D.
Séamus Ó Daimhín, T.D.

Maire Hoctor, T.D.

Minister of State at the Department of Health and Children
Minister of State at the Department of Social and Family Affairs
Minister of State at the Department of the Environment, Heritage and Local Government

with special responsibility for Older People

Máire Hoctor, T.D.
Máire Ní Eachtair, T.D.

Ms. Máire Hoctor


Attorney General


Paul Gallagher SC Attorney General


Nomination and Appointment of Taoiseach, Tánaiste, Ministers, Ministers of State, and Attorney General


  • 14 June 2007
    • Deputy Bertie Ahern was nominated by the 30th Dáil to be the Taoiseach, and was appointed by the President, on 14 June 2007.
    • The above Ministers were nominated by the Taoiseach, approved by the Dáil, and appointed by the President on 14 June 2007.
    • The Taoiseach informed the Dáil on 14 June 2007 that he intended to propose to the Government, on its appointment, that Deputy Tom Kitt and Deputy Dick Roche be appointed Ministers of State.