Baile > An Rialtas > Members of the Government (Cabinet...

Members of the Government (Cabinet Ministers) 30th Dáil

as at the 7th May 2008
(Updated on 23 February 2010)

Department Minister

Taoiseach (Prime Minister)

Department of the Taoiseach

taoiseach@taoiseach.gov.ie

Brian Cowen T.D.
Brian Ó Comhain T.D.
Brian Cowen T.D., Tánaiste

Tánaiste (Deputy Prime Minister) and

Department of Enterprise, Trade and Employment

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Mary Coughlan T.D.
Máire Ní Chochláinn T.D.
Mary Coughlan T.D.
Department of Finance

An Roinn Airgeadais

minister@finance.gov.ie

Brian Lenihan T.D.
Brian Ó Luineacháin T.D.
Brian Lenihan T.D.

Department of Health and Children

An Roinn Sláinte agus Leanaí

minister's_office@health.irlgov.ie

Mary Harney T.D.
Máire Ní Áirne T.D.
Mary Harney T.D.

Department of Transport

An Roinn Iompair

minister@transport.ie

Noel Dempsey T.D.
Nollaig Ó Díomasaigh T.D.
Noel Dempsey T.D.

Department of Justice, Equality and Law Reform

An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

info@justice.ie

Dermot Ahern T.D.
Diarmuid Ó hEachthairn T.D.
Dermot Ahern T.D.

Department of Foreign Affairs

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

minister@dfa.ie

Micheál Martin T.D.
Micheál Ó Máirtín T.D.
Micheál Martin T.D.

Department of Arts, Sport and Tourism

An Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta

Martin Cullen T.D.
Máirtín Ó Cuilinn T.D.
Mr. Martin Cullen
Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs

An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

aire@pobail.ie

Éamon Ó Cuív T.D. Éamon Ó Cuív T.D.

Department of Social and Family Affairs

An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh

minister@welfare.ie

Mary Hanafin T.D.
Maire Ní Ainifín T.D.
Mary Hanafin T.D.

Department of Defence

An Roinn Cosanta

minister@defence.irlgov.ie

Department of the Environment, Heritage and Local Government

An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil

minister@environ.ie

John Gormley T.D.
Seán Ó Gormlaigh T.D.
John Gormley T.D.

Department of Communications, Energy and Natural Resources

An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha

minister.ryan@dcmnr.gov.ie

Eamon Ryan T.D.
Éamon Ó Riain T.D.
Eamon Ryan T.D.

Department of Agriculture, Fisheries and Food

An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia

info@agriculture.gov.ie

Brendan Smith, T.D.
Breandán Mac Gabhann, T.D.

Mr. Brendan Smith

Department of Education and Science

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Batt O'Keeffe T.D. Mr. Batt O'Keeffe


Changes to Government

  • Willie O'Dea T.D. Willie O'Dea resigned as Minister of Defence with effect from 18 February 2010


Ministers of State - 30th Dáil

Appointed by The Taoiseach, Brian Cowen on 22 April 2009


Government Chief Whip and Minister of State at the Department of the Taoiseach
Minister of State at the Department of Defence.

Pat Carey, T.D.
Pádraig Ó Ciardha, T.D.
Mr. Pat Carey

Minister of State at the Department of Health and Children
Minister of State at the Department of Education and Science
Minister of State at the Department of Justice, Equality and Law Reform

with special responsibility for children and young people

Barry Andrews, T.D. Mr. Barry Andrews

Minister of State at the Department of Agriculture, Fisheries and Food
Minister of State at the Department of Health and Children

with special responsibility for food and horticulture

Minister of State at the Department of the Taoiseach
Minister of State at the Department of Foreign Affairs

with special responsibility for European Affairs

minister.roche@taoiseach.gov.ie

Dick Roche T.D.
Risteárd de Róiste, T.D.

Mr. Dick Roche


Minister of State at the Department of Agriculture, Fisheries and Food

with special responsibility for fisheries, forestry and the marine

Tony Killeen T.D.
Antóin Ó Cillín, T.D.
Mr. Tony Killeen


Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment
Minister of State at the Department of Education and Science
Minister of State at the Department of Communications, Energy and Natural Resources

with special responsibility for science, technology, innovation, the information society and natural resouces

Conor Lenihan T. D.
Conchúr Ó Luineacháin, T.D
Conor Lenihan, T.D.


Minister of State at the Department of Education and Science

with special responsibility for lifelong learning and school transport

Seán Haughey T.D.
Seán Ó hEochaidh, T.D.
Seán Haughey, T.D.


Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment

with special responsibility for trade and commerce

Billy Kelleher T.D.
Liam Ó Céilléachair, T.D.
Billy Kelleher, T.D.


Minister of State at the Department of Health and Children
Minister of State at the Department of Education and Science
Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment
Minister of State at the Department of Justice, Equality and Law Reform

with special responsibility for equality, disability issues and mental health

John Moloney T.D.
Mr. John Anthony Moloney


Minister of State at the Department of the Environment, Heritage and Local Government

with special responsibility for housing and local services

Michael Finneran T.D. Mr. Michael Finneran


Minister of State at the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs


Minister of State at the Department of
Education and Science
Minister of State at the Department of Justice, Equality and Law Reform

with special responsibility for integration and community affairs

John Curran T.D. Mr. John Curran

Minister of State at the Department of Foreign Affairs

with special responsibility for overseas development

Peter Power T.D. Mr. Peter Power

Minister of State at the Department of Finance

including special responsibility for the Office of Public Works

Minister of State at the Department of Arts, Sport and Tourism

with special responsibility for the arts

Martin Mansergh T.D. Dr. Martin Mansergh
Minister of State at the Department of Health and Children
Minister of State at the Department of Social and Family Affairs
Minister of State at the Department of Environment, Heritage and Local Government

with special responsibility for older people and health promotion
Áine Brady T.D. Ms. Aíne Brady
Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment

with special responsibility for labour affairs
Dara Calleary T.D. Mr. Dara Calleary

Changes to Ministers for State

  • Mr. Trevor Sargent Trevor Sargent resigned as Minister of State at the Departments of Agriculture, Fisheries and Food and Health and Children on 23 February 2010


Ministers of State - 30th Dáil

7 May 2008 to 21 April 2009


Government Chief Whip and Minister of State at the Department of the Taoiseach
Special reponsibility for the active citizenship agenda
Minister of State at the
Department of Defence.

Pat Carey, T.D.
Pádraig Ó Ciardha, T.D.
Mr. Pat Carey

Minister of State at the Department of Health and Children

with special responsibility for children and youth affairs

Barry Andrews, T.D. Mr. Barry Andrews

Minister of State at the Department of Agriculture, Fisheries and Food

with special responsibility for food and horticulture

trevor.sargent@oireachtas.ie

Trevor Sargent, T.D. Mr. Trevor Sargent

Minister of State at the Department of Foreign Affairs

with special responsibility for European Affairs

minister.roche@taoiseach.gov.ie

Dick Roche T.D.
Risteárd de Róiste, T.D.

Mr. Dick Roche


Minister of State at the Department of Transport

with special responsibility for road safety

Noel Ahern T.D.
Nollaig Ó hEachthigheirn, T.D.

Noel Ahern, T.D.


Minister of State at the Department of Communications, Energy and Natural Resources

with special responsibility for the information society and natural resources

Seán Power T.D
Seán de Paor, T.D.
Seán Power, T.D.


Minister of State at the Department of Agriculture, Fisheries and Food

with special responsibility for fisheries and forestry

Tony Killeen T.D.
Antóin Ó Cillín, T.D.
Mr. Tony Killeen


Minister of State at the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs
Minister of State at the Department of Education and Science
Minister of State at the Department of Justice, Equality and Law Reform

with special responsibility for integration policy

Conor Lenihan T. D.
Conchúr Ó Luineacháin, T.D
Conor Lenihan, T.D.


Minister of State at the Department of Health and Children,

with special responsibility for health promotion and food safety

Mary Wallace T.D.
Máire de Bhailís, T.D.
Mary Wallace, T.D.


Minister of State at the Department of Education and Science
Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment

with special responsibility for lifelong learning and school transport

Seán Haughey T.D.
Seán Ó hEochaidh, T.D.
Seán Haughey, T.D.


Minister of State at the Department of the Environment, Heritage and Local Government

with special responsibility for local services

Michael Kitt T.D.
Micheál Ó Ceit, T.D.
Micheal Kitt, T.D


Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment

with special responsibility for labour affairs

Billy Kelleher T.D.
Liam Ó Céilléachair, T.D.
Billy Kelleher, T.D.


Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment

with special responsibility for trade and commerce

John McGuinness T.D. Jimmy Devins, T.D.


Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment
Minister of State at the Department of Education and Science

with special responsibility for science, technology and innovation

Jimmy Devins T.D.
Séamus Ó Daimhín, T.D.
Maire Hoctor, T.D.

Minister of State at the Department of Health and Children
Minister of State at the Department of Social and Family Affairs
Minister of State at the Department of the Environment, Heritage and Local Government

with the cross-cutting special responsibility for older people
Máire Hoctor T.D.
Máire Ní Eachtair, T.D.
Ms. Máire Hoctor


Minister of State at the Department of Health and Children
Minister of State at the Department of Education and Science
Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment
Minister of State at the Department of Justice, Equality and Law Reform

with special responsibility for equality, disability issues and mental health

John Moloney T.D.
Mr. John Anthony Moloney


Minister of State at the Department of the Environment, Heritage and Local Government

with special responsibility for housing, urban renewal and developing areas

Michael Finneran T.D. Mr. Michael Finneran


Minister of State at the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs

with special responsibility for drugs strategy and community affairs

John Curran T.D. Mr. John Curran

Minister of State at the Department of Foreign Affairs

with special responsibility for overseas development

Peter Power T.D. Mr. Peter Power


Minister of State at the Department of Finance

including special responsibility for the Office of Public Works

Minister of State at the Department of Arts, Sport and Tourism

with special responsibility for the arts

Martin Mansergh T.D. Dr. Martin Mansergh

Attorney General


Paul Gallagher SC Attorney General