Home > Parliamentary Inquiries > Legislation Relating to Parliamentary...

Back to Parliamentary Inquiries


Certain Legislation Relating to Parliamentary Inquiries


Oireachtas Witnesses Oaths Act, 1924


Statute Book: Oireachtas Witnesses Oaths Act, 1924 (includes Legislative Directory)


Committee of Public Accounts of Dail Eireann (Privilege and Procedure) Act, 1970


Statute Book: Committee of Public Accounts of Dail Eireann (Privilege and Procedure) Act, 1970 (includes Legislative Directory)


Committees of the Houses of the Oireachtas (Privilege and Procedure) Act, 1976


Statute Book: Committees of the Houses of the Oireachtas (Privilege and Procedure) Act 1976 (includes Legislative Directory)


Select Committee on Legislation and Security of Dáil Éireann (Privilege and Immunity) Act 1994


Statute Book: Select Committee on Legislation and Security of Dáil Éireann (Privilege and Immunity) Act 1994 (includes Legislative Directory)


Committees of the Houses of the Oireachtas (Compellability, Privileges and Immunities of Witnesses) Act, 1997


Committees of the Houses of the Oireachtas (Compellability, Privileges and Immunities of Witnesses) Act, 1997 Committees of the Houses of the Oireachtas (Compellability, Privileges and Immunities of Witnesses) Act, 1997

See also

Statute Book: Committees of the Houses of the Oireachtas (Compellability, Privileges and Immunities of Witnesses) Act, 1997 (includes Legislative Directory)


Comptroller and Auditor General and Committees of the Houses of the Oireachtas (Special Provisions) Act 1998


Comptroller and Auditor General and Committees of the Houses of the Oireachtas (Special Provisions) Act 1998 (No. 47 of 1998)  Comptroller and Auditor General and Committees of the Houses of the Oireachtas (Special Provisions) Act 1998

An tAcht um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus um Choistí Thithe an Oireachtais (Forálacha Speisialta), 1998 (Uimhir 47 de 1998) An tAcht um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus um Choistí Thithe an Oireachtais (Forálacha Speisialta), 1998  Uimhir 47 de 1998

See also:


Committees of the Houses of the Oireachtas (Compellability,Privileges and Immunities of Witnesses) (Amendment) Act 2004


Committees of the Houses of the Oireachtas (Compellability,Privileges and Immunities of Witnesses) (Amendment) Act 2004 (No. 16 of 2004)  Committees of the Houses of the Oireachtas (Compellability,Privileges and Immunities of Witnesses) (Amendment) Act 2004

See also:


Houses of the Oireachtas (Inquiries, Privileges and Procedures) Act 2013


Houses of the Oireachtas (Inquiries, Privileges and Procedures) Act 2013 (Act Number 33 of 2013) 

An tAcht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna Imeachta), 2013 (Uimhir 33 de 2013)  An tAcht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna Imeachta), 2013

See also


Back to Parliamentary Inquiries