Home > Bills 1997 - 2018 > Health (Provision of Information) Bill,...


Health (Provision of Information) Bill, 1997 [Seanad]

An Bille Sláinte (Faisnéis a Sholáthar), 1997 [Seanad]


Bill Number 15 of 1997
Sponsored by Senator Maurice Manning on behalf of the Minister for Health
Source: Government
Method: Presented
Status: Enacted

Bill entitled an act to allow for the provision of information to the National Cancer Registry Board, the Minister for Health and certain health bodies, for the purposes of national cancer screening programmes, and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht dá cheadú faisnéis a sholáthar don Bhord um Chlárlann Náisiúnta Ailse, don Aire Sláinte agus do chomhlachtaí sláinte áirithe, chun críocha clár náisiúnta braitheoireachta ailse, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.... (Long Title - Irish)


Seanad Éireann

First Stage
Presented 27/02/1997
13/03/1997 Order for Second Stage


Second Stage
13/03/1997

Committee Stage

13/03/1997 Committee and Final Stages

Dáil Éireann

Second Stage
25/03/1997


Committee and Final Stages
25/03/1997

Returned to Seanad Éireann

26/03/1997 [Seanad Bill amended by the Dáil] Report and Final stages


Enacted as Act Number 9 of 1997
Date of Signature: 01/04/1997
Health (Provision of Information) Act, 1997 in PDF format Health (Provision of Information) Act, 1997 in PDF format
"The text of this document will be available here when published" Official Translation