Home > Bills 1997 - 2017 > Planning and Development Bill, 1999...


Planning and Development Bill, 1999 [Seanad]

An Bille um Pleanáil agus Forbairt, 1999 [Seanad]


Bill Number 46 of 1999
Sponsored by Senator Donie Cassidy on behalf of the Minister for Environment and Local Government
Source: Government
Method: Presented
Status: Enacted

Bill entitled an Act to revise and consolidate the law relating to planning and development by repealing and re-enacting with amendments the Local Government (Planning and Development) Acts, 1963 to 1999; to provide, in the interests of the common good, for proper planning and sustainable development including the provision of housing; to provide for the licensing of events and control of funfairs; to extend the tenure of managers under the Local Government Act, 1991, and, for that and other purposes, to amend that Act; to amend the Environmental Protection Agency Act, 1992, the Roads Act, 1993, the Waste Management Act, 1996, and certain other enactments; and to provide for matters connected therewith

Bille dá ngairtear Acht d'athmheas agus do chomhdhlúthú an dlí a bhaineann le pleanáil agus forbairt trí na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1999, a aisghairm agus a athachtú, maille le leasuithe; do dhéanamh socrú, ar mhaithe le leas an phobail, maidir le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe lena n-áirítear tithíocht a sholáthar; do dhéanamh socrú maidir le hócáidí a cheadúnú agus aontaí súgraidh a rialú; do leathnú seilbh oifige ag bainisteoirí faoin Acht Rialtais Áitiúil, 1991, agus, chun na críche sin agus chun críoch eile, do leasú an Achta sin; do leasú an Achta fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992, Acht na mBóithre, 1993, an Achta um Bainistiú Dramhaíola, 1996, agus achtachán áirithe eile; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin


Seanad Éireann

First Stage
Presented 23/08/1999
14/10/1999 Order for Second Stage


Second Stage
14/10/1999
20/10/1999 resumed
Committee Stage

10/11/1999
17/11/1999 resumed
17/11/1999 resumed
23/11/1999 resumed
24/11/1999 resumed
24/11/1999 resumed
26/11/1999 resumed
Report and Final Stages
01/12/1999
02/12/1999 resumed and Final Stages

Dáil Éireann

Second Stage
02/02/2000
03/02/2000 resumed
09/02/2000 resumed
10/02/2000 resumed
15/02/2000 resumed
16/02/2000 resumed
17/02/2000 resumed
07/03/2000 resumed
07/03/2000 resumed
23/03/2000 resumed
23/03/2000 resumed
23/03/2000 Referred to Select Committee
11/04/2000 Motion


Committee Stage (Select Committee on Environment and Local Government)
11/04/2000
12/04/2000
13/04/2000
18/04/2000
19/04/2000
20/04/2000
02/05/2000
10/05/2000
11/05/2000
16/05/2000
17/05/2000
18/05/2000

Report and Final Stages
13/06/2000 Order for Report Stage
13/06/2000
14/06/2000 resumed
14/06/2000 resumed
15/06/2000 resumed
15/06/2000 resumed and Final Stage
Returned to Seanad Éireann
21/06/2000 [Seanad Bill amended by the Dáil] Report and Final stages
Enacted as Act Number 30 of 2000
Date of Signature: 08/08/2000
Planning and Development Act, 2000 Planning and Development Act, 2000 in PDF format
An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000

 
Users who read this document also viewed..
13 September 1999 - Bill entitled an Act to provide for the repeal of the Cement more ...
31 December 1997 - Bill Entitled and Act to amend the Charters and Letters Patent more ...
29 June 1999 - Bill entitled an Act to amend and extend the Údarás na more ...
29 June 1999 - Bill entitled an Act to provide for the establishment of a more ...
02 July 1999 - Bill entitled an Act to provide in the public interest for the more ...