Home > Bills 1997 - 2018 > Planning and Development Bill, 1999...


Planning and Development Bill, 1999 [Seanad]

An Bille um Pleanáil agus Forbairt, 1999 [Seanad]


Bill Number 46 of 1999
Sponsored by Senator Donie Cassidy on behalf of the Minister for Environment and Local Government
Source: Government
Method: Presented
Status: Enacted

Bill entitled an Act to revise and consolidate the law relating to planning and development by repealing and re-enacting with amendments the Local Government (Planning and Development) Acts, 1963 to 1999; to provide, in the interests of the common good, for proper planning and sustainable development including the provision of housing; to provide for the licensing of events and control of funfairs; to extend the tenure of managers under the Local Government Act, 1991, and, for that and other purposes, to amend that Act; to amend the Environmental Protection Agency Act, 1992, the Roads Act, 1993, the Waste Management Act, 1996, and certain other enactments; and to provide for matters connected therewith

Bille dá ngairtear Acht d'athmheas agus do chomhdhlúthú an dlí a bhaineann le pleanáil agus forbairt trí na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1999, a aisghairm agus a athachtú, maille le leasuithe; do dhéanamh socrú, ar mhaithe le leas an phobail, maidir le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe lena n-áirítear tithíocht a sholáthar; do dhéanamh socrú maidir le hócáidí a cheadúnú agus aontaí súgraidh a rialú; do leathnú seilbh oifige ag bainisteoirí faoin Acht Rialtais Áitiúil, 1991, agus, chun na críche sin agus chun críoch eile, do leasú an Achta sin; do leasú an Achta fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992, Acht na mBóithre, 1993, an Achta um Bainistiú Dramhaíola, 1996, agus achtachán áirithe eile; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin


Seanad Éireann

First Stage
Presented 23/08/1999
14/10/1999 Order for Second Stage


Second Stage
14/10/1999
20/10/1999 resumed
Committee Stage

10/11/1999
17/11/1999 resumed
17/11/1999 resumed
23/11/1999 resumed
24/11/1999 resumed
24/11/1999 resumed
26/11/1999 resumed
Report and Final Stages
01/12/1999
02/12/1999 resumed and Final Stages

Dáil Éireann

Second Stage
02/02/2000
03/02/2000 resumed
09/02/2000 resumed
10/02/2000 resumed
15/02/2000 resumed
16/02/2000 resumed
17/02/2000 resumed
07/03/2000 resumed
07/03/2000 resumed
23/03/2000 resumed
23/03/2000 resumed
23/03/2000 Referred to Select Committee
11/04/2000 Motion


Committee Stage (Select Committee on Environment and Local Government)
11/04/2000
12/04/2000
13/04/2000
18/04/2000
19/04/2000
20/04/2000
02/05/2000
10/05/2000
11/05/2000
16/05/2000
17/05/2000
18/05/2000

Report and Final Stages
13/06/2000 Order for Report Stage
13/06/2000
14/06/2000 resumed
14/06/2000 resumed
15/06/2000 resumed
15/06/2000 resumed and Final Stage
Returned to Seanad Éireann
21/06/2000 [Seanad Bill amended by the Dáil] Report and Final stages
Enacted as Act Number 30 of 2000
Date of Signature: 08/08/2000
Planning and Development Act, 2000 Planning and Development Act, 2000 in PDF format
An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000