Home > Legislative Info > Public Service Superannuation...

Public Service Superannuation (Miscellaneous Provisions) Bill 2004 [Seanad]

An Bille um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004 [Seanad]


Bill Number 9 of 2004
Sponsored by Senator Mary O'Rourke on behalf of the Minister for Finance
Source: Government
Method: Presented
Status: Enacted

Bill entitled an Act to remove the compulsory retirement age for certain categories of new entrants into the public service on or after 1 April 2004, to increase the pensionable age for certain categories of new entrants into the public service from that date, including members of either House of the Oireachtas and certain office holders, and to make consequential provisions, to provide for certain other categories of new entrants, for transitional matters and for the making of a scheme or schemes for the granting of superannuation benefits to or in respect of new entrants into the Permanent Defence Force appointed on or after 1 April 2004, and to provide for connected matters

Bille dá ngairtear Acht do chur deireadh leis an aois scoir éigeantach d'earnálacha áirithe iontrálaithe nua sa tseirbhís phoiblí an 1 Aibreán 2004 nó dá éis, do mhéadú na haoise inphinsin d'earnálacha áirithe iontrálaithe nua sa tseirbhís phoiblí ón dáta sin, lena n-áirítear comhaltaí de cheachtar Teach den Oireachtas agus sealbhóirí oifige áirithe, agus do dhéanamh forálacha iarmhartacha, do dhéanamh socrú maidir le hearnálacha áirithe eile iontrálaithe nua, maidir le nithe idirthréimhseacha agus chun scéim nó scéimeanna a dhéanamh d'fhonn sochair aoisliúntais a dheonú d'iontrálaithe nua sna Buan-Óglaigh a cheapfar an 1 Aibreán 2004 nó dá éis nó i leith na n-iontrálaithe sin, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmharaSeanad Éireann

First Stage
Presented 17/02/2004
24/02/2004 Order for Second Stage
Public Service Superannuation (Miscellaneous Provisions) Bill 2004 as initiated and Explanatory Memorandum Public Service Superannuation (Miscellaneous Provisions) Bill 2004 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
24/02/2004

Committee Stage
26/02/2004
26/02/2004 resumed
26/02/2004 resumed

Report and Final Stages
26/02/2004
Public Service Superannuation (Miscellaneous Provisions) Bill 2004 [Seanad] as passed by Seanad Éireann Public Service Superannuation (Miscellaneous Provisions) Bill 2004 as passed by Seanad Éireann

Dáil
Éireann

Second Stage
03/03/2004
04/03/2004 resumed
04/03/2004 Referred to Select Committee


Committee Stage (Select Committee on Finance and the Public Service)
09/03/2004
09/03/2004 Message to the Dáil
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

Report and Final Stages
24/03/2004

Enacted as Act Number 7 of 2004
Date of Signature: 25/03/2004
Public Service Superannuation (Miscellaneous Provisions) Act 2004 Public Service Superannuation (Miscellaneous Provisions) Act 2004 in PDF format
"The text of this document will be available here when published" Official Translation