Home > Bills 1997 - 2018 > Broadcasting (Amendment) Bill 2006 (No....

Broadcasting (Amendment) Bill 2006 [Seanad]

An Bille Craolacháin (Leasú) 2006 [Seanad]


Bill Number 70 of 2006
Sponsored by Senator Mary O'Rourke on behalf of the Minister of State at the Department of Communications, Marine and Natural Resources
Source: Government
Method: Presented
Status: Enacted

Bill entitled an Act to make further provision in relation to Broadcasting, for that purpose to make further provision in relation to the supply of programme material for the purpose of its being transmitted and the transmission of such material and related and other data by digital means, in relation to the combination of such programme material, in relation to the broadcasting of certain services to Irish communities outside the island of Ireland, in relation to the discontinuance of certain broadcasting services transmitted by analogue means, to confer additional functions on the Commission for Communications Regulations, Radio Telefís Éireann, the Broadcasting Commission of Ireland and Teilifís na Gaeilge, to confer power subject to licence on Teilifís na Gaeilge, to amend the Broadcasting Authority Acts 1960 to 2001 and certain other enactments and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú breise i ndáil le Craolachán, chun na críche sin do dhéanamh socrú breise i ndáil le hábhar clár a sholáthar chun críche a tharchurtha agus tarchur an ábhair sin agus sonraí gaolmhara agus eile ar mhodh digiteach, i ndáil le cónascadh ábhair clár den sórt sin, i ndáil le seirbhísí áirithe a chraoladh chuig pobail Éireannacha lasmuigh d'oileán na hÉireann, i ndáil le scor de sheirbhísí áirithe craolacháin a tharchuirtear ar mhodh analóige, do thabhairt feidhmeanna breise don Choimisiún um Rialáil Cumarsáide, do Radio Telefís Éireann, do Choimisiún Craolacháin na hÉireann agus do Theilifís na Gaeilge, do thabhairt cumhachta faoi réir ceadúnais do Theilifís na Gaeilge, do leasú na nAchtanna um Údarás Craolacháin 1960 go 2001 agus achtachán áirithe eile agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Seanad Éireann

First Stage

Presented 12/12/2006
31/01/2007 Order for Second Stage
Broadcasting (Amendment) Bill 2006  as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Broadcasting (Amendment) Bill 2006 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)
Second Stage
31/01/2007
01/02/2007 resumed
Committee Stage
07/02/2007
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Broadcasting (Amendment) Bill 2006 as amended in Committee Broadcasting (Amendment) Bill 2006 as amended in Committee (in PDF format)
Report and Final Stages
13/02/2007
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments

Dáil Éireann

Second Stage

22/02/2007
01/03/2007 Financial resolution

Committee Stage (Select Committee on Communications, Marine and Natural Resources
6/03/2007
 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
 Broadcasting (Amendment) Bill 2006 as amended in Select Committee (Short Title) as amended in committee (in PDF format)"> Broadcasting (Amendment) Bill 2006 as amended in Select Committee (in PDF format)
Report and Final Stages
22/03/2007 Order for Report Stage
22/03/2007 Report and Final Stages
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Broadcasting (Amendment) Bill 2006 As Passed by Dáil Éireann(Short Title) as passed by Dáil Éireann in PDF format"> Broadcasting (Amendment) Bill 2006 as Passed by Dáil Éireann
Enacted as Act Number 15 of 2006
Date of Signature: 10 April 2007
Broadcasting (Amendment) Act 2007 in PDF format Broadcasting (Amendment) Act 2007 in PDF format
An tAcht Craolacháin (Leasú) 2007 An tAcht Craolacháin (Leasú) 2007