Home > Bills 1997 - 2018 > Voluntary Health Insurance (Amendment)...


Voluntary Health Insurance (Amendment) Bill 2007

An Bille Árachais Sláinte Shaorálaigh (Leasú) 2007 [Seanad]


Bill Number 39 of 2007
Sponsored by Senator Mary O'Rourke on behalf of Minister for Health and Children
Source: Government
Method: Presented
Status: Enacted

Bill entitled an Act to amend the Voluntary Health Insurance Act 1957, the Health Insurance Act 1994, the Voluntary Health Insurance (Amendment) Act 1996, the Health Insurance (Amendment) Act 2001, to confer additional functions on the Voluntary Health Insurance Board, with a view to better enabling the board to apply for the grant to it of an authorisation to carry on the business of non-life insurance, to empower the board to form and establish or acquire subsidiaries to perform certain functions of the board, to specify the borrowing powers of the board and such subsidiaries, and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta Árachais Sláinte Shaorálaigh 1957, an Achta Árachais Sláinte 1994, an Achta Árachais Sláinte Shaorálaigh (Leasú) 1996, an Achta Árachais Sláinte (Leasú) 2001, do thabhairt feidhmeanna breise don Bhord Árachais Sláinte Shaorálaigh, d'fhonn a chumasú ar bhealach níos fearr don bhord iarratas a dhéanamh go ndeonófaí údarú dó chun gnó árachais neamhshaoil a sheoladh, do thabhairt cumhacht don bhord fochuideachtaí a fhoirmiú agus a bhunú nó a fháil chun feidhmeanna áirithe de chuid an bhoird a chomhlíonadh, do shonrú chumhachtaí an bhoird agus na bhfochuideachtaí sin iasachtaí a fháil, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.


Seanad Éireann
First Stage
Presented 10/05/2007
26/09/2007 Restoration to Order Paper
27/09/2007 Order for Second Stage
Voluntary Health Insurance (Amendment) Bill 2007 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Voluntary Health Insurance (Amendment) Bill 2007 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
27/09/2007


Committee Stage, Report and Final Stages

15/11/2007 Committee and Remaining Stages


Report and Final Stages
Voluntary Health Insurance (Amendment) Bill 2007 as passed by Seanad Éireann Voluntary Health Insurance (Amendment) Bill 2007 as passed by Seanad Éireann


Dáil Éireann
Second Stage
27/11/2007
29/11/2007 resumed
29/11/2007 Referred to Select Committee


Committee Stage (Select Committee on Health and Children)
27/02/2008

Voluntary Health Insurance (Amendment) Bill 2007 List of Proposed Committee Stage Amendments
Voluntary Health Insurance (Amendment) Bill 2007 as amended in the Select Committee on Health and Children (in PDF format)(Short Title) as amended in committee (in PDF format)"> Voluntary Health Insurance (Amendment) Bill 2007 as amended in the Select Committee on Health and Children (in PDF format)


Report and Final Stages
11/03/2008 Order for Report Stage
11/03/2008 Report Stage and Final Stages
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Voluntary Health Insurance (Amendment) Bill 2007 as passed by Dáil Éireann (Short Title) as passed by Dáil Éireann in PDF format"> Voluntary Health Insurance (Amendment) Bill 2007 as passed by Dáil Éireann


Returned to Seanad Éireann
Report and Final stages
09/04/2008 (Seanad Bill amended by Dáil Éireann)
List of Amendments made by Dáil Éireann List of Amendments made by Dáil Éireann


Enacted as Act Number 6 of 2008
Date of Signature: 15 April 2008
Voluntary Health Insurance (Amendment) Act 2008 in PDF format Voluntary Health Insurance (Amendment) Act 2008 in PDF format
 An tAcht Árachais Sláinte Shaorálaigh (Leasú) 2008 An tAcht Árachais Sláinte Shaorálaigh (Leasú) 2008