Home > Bills 1997 - 2018 > Communications (Retention of Data) Bill...

 


Communications (Retention of Data) Bill 2009

An Bille Cumarsáide (Sonraí a Choimeád) 2009


Bill Number 52 of 2009
Sponsored by the Minister for Justice, Equality and Law Reform
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

Bill entitled an Act to give effect to Directive No. 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC, to provide for the retention of and access to certain data for the purposes of the prevention of serious offences, the safeguarding of the security of the State and the saving of human life, to repeal Part 7 of the Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005, to amend the Interception of Postal Packets and Telecommunications Messages (Regulation) Act 1993 and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do thabhairt éifeacht do Threoir Uimh. 2006/24/CE an 15 Márta 2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sonraí a choimeád, is sonraí arna nginiúint nó arna bpróiseáil i dtaca le seirbhísí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil go poiblí nó gréasáin cumarsáide poiblí a sholáthar agus lena leasaítear Treoir 2002/58/CE, do dhéanamh socrú maidir le sonraí áirithe a choimeád agus maidir le rochtain ar na sonraí sin chun cionta tromaí a chosc, slándáil an Stáit a chosaint agus beo daoine a shábháil, d'aisghairm Chuid 7 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005, do leasú an Achta um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a Thascradh (Rialáil) 1993 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

 

First Stage
Presented 06/07/2009
Order for Second Stage 08/10/2009
Communications (Retention of Data) Bill 2009 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Communications (Retention of Data) Bill 2009 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)

 


Second Stage
08/10/2009
Referred to Select Committee 08/10/2009

 


Committee Stage (Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights)
11/11/2009
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Communications (Retention of Data) Bill 2009 As Amended in the Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women's Rights (in PDF format) Communications (Retention of Data) Bill 2009 As Amended in the Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women's Rights (in PDF format)

 


Report Stage
24/02/2010
24/02/2010 (Resumed)
Report Amendments / Dáil Éireann / Communications (Retention of Data) Bill 2009 List of Proposed Report Stage Amendments

 


Fifth Stage
24/02/2010

 


Seanad Éireann

 

Second Stage
29/04/2010
20/01/2011 Committee and Remaining Stages

List of Proposed Committee Stage Amendments


Enacted as Act Number 3 of 2011
Date of Signature: 26 January 2011

Communications (Retention of Data) Act No. 3 of 2011

An tAcht Cumarsáide (Sonraí a Choimeád), 2011 (Uimhir 3 de 2011)