Home > Bills 1997 - 2018 > Credit Institutions (Stabilisation)...

 


Credit Institutions (Stabilisation) Bill 2010

An Bille um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán) 2010 


Bill Number 58 of 2010
Sponsored by Minister for Finance
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to make provision, in the context of the National Recovery Plan 2011 - 2014 and the European Union/International Monetary Fund Programme of Financial Support for Ireland, in relation to the stabilisation, and the preservation or restoration of the financial position of certain credit institutions; to amend the Building Societies Act 1989, the Central Bank Act 1971 and the Credit Institutions (Financial Support) Act 2008 for those purposes; to amend the National Pensions Reserve Fund Act 2000 to allow the Minister for Finance to give certain directions in relation to the National Pensions Reserve Fund; to make consequential amendments to the European Communities (Reorganisation and Winding-Up of Credit Institutions) Regulations 2004 (S.I. No. 198 of 2004); and for related purposes

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú, i gcomhthéacs an Phlean um Théarnamh Náisiúnta 2011 - 2014 agus Chlár Tacaíochta Airgeadais an Aontais Eorpaigh/an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta d’Éirinn, i ndáil le forais chreidmheasa áirithe a chobhsú agus i ndáil le staid airgeadais na bhforas sin a chaomhnú nó a athbhunú; do leasú an Achta Cumann Foirgníochta 1989, Acht an Bhainc Ceannais 1971 agus an Achta um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008 chun na gcríoch sin; do leasú an Achta um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000 chun a cheadú don Aire Airgeadais ordacháin áirithe a thabhairt i ndáil leis an gCúlchiste Náisiúnta Pinsean; do dhéanamh leasuithe iarmhartacha ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais Chreidmheasa a Atheagrú agus a Fhoirceannadh) 2004 (I.R. Uimh. 198 de 2004); agus chun críoch gaolmhar

 


Dáil  Éireann

First Stage
Presented 14/12/2010
Order for Second Stage 15/12/2010
Credit Institutions (Stabilisation) Bill 2010 as initiated (in PDF format) Credit Institutions (Stabilisation) Bill 2010 as initiated (in PDF format)
Credit Institutions (Stabilisation) Bill 2010 Explanatory Memorandum Credit Institutions (Stabilisation) Bill 2010 Explanatory Memorandum
 


Second Stage
15/12/2010

Committee Stage, Report and Final Stages

15/12/2010
Committee Stage
15/1/2010 Committee Stage (Resumed) and Report and Final Stages
Committee Amendments / Dáil Éireann / Credit Institutions (Stabilisation) Bill 2010 List of Proposed Committee Stage Amendments
Committee Amendments / (First Additional List) Dáil Éireann / Credit Institutions (Stabilisation) Bill 2010 First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments


Seanad Éireann

Second Stage
16/12/2010


Committee Stage, Report and Final Stages
16/12/2010
16/12/2010 Motion for Earlier Signature
Committee Amendments / Seanad Éireann / Credit Institutions (Stabilisation) Bill 2010 List of Proposed Committee Stage Amendments
First additional List of Proposed Committee Stage Amendments

The President consulted the Council of State on 21/12/2010.  Following the meeting the Act was signed on 21 December 2010


Enacted as Act Number 36 of 2010
Date of Signature: 21 December 2010

Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010 Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010

An tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán)