Home > Bills 1997 - 2018 > European Communities (Amendment) Bill...

 

 


European Communities (Amendment) Bill 2012
 

Bille na gComhphobal Eorpach (Leasú), 2012

 


Bill Number 36 of 2012
Sponsored by Minister for Foreign Affairs and Trade
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to  provide that the Protocol, done at Brussels on the 23rd day of June 2010, amending the Protocol on Transitional Provisions annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and the European Council Decision of 25 March 2011 amending Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union with regard to a stability mechanism for Member States whose currency is the euro shall be part of the domestic law of the State; for those purposes to amend the European Communities Act 1972; and to provide for matters connected therewith

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú gur cuid de dhlí baile an Stáit an Prótacal, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 23ú lá de Mheitheamh 2010, lena leasaítear an Prótacal maidir le Forálacha Idirthréimhseacha atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, agus Cinneadh an 25 Márta 2011 ón gComhairle Eorpach lena leasaítear Airteagal 136 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir le sásra cobhsaíochta do Bhallstáit a bhfuil an euro mar airgeadra acu; chun na gcríoch sin do leasú Acht na gComhphobal Eorpach, 1972; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin

 


Dáil Éireann

First Stage
Presented 04/05/2012
Order for Second Stage 06/06/2012
European Communities (Amendment) Bill 2012 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) European Communities (Amendment) Bill 2012 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
06/06/2012
06/06/2012 (Resumed)
Referred to Select Committee 06/06/2012


Committee Stage (Select Committee on European Affairs )
14/06/2012
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
European Communities (Amendment) Bill 2012 as amended in the Select Committee on European Union Affairs (in PDF format) European Communities (Amendment) Bill 2012 as amended in the Select Committee on European Union Affairs (in PDF format)


Report and Final Stages
19/06/2012


Seanad Éireann

Second Stage
26/06/2012


Committee and  Remaining Stages
27/06/2012


Enacted as Act Number 21 of 2012
Date of Signature: 03/07/2012
European Communities (Amendment) Act  2012 in PDF format European Communities (Amendment) Act  2012 in PDF format
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú), 2012 Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú), 2012