Home > Bills 1997 - 2018 > Residential Tenancies (Amendment)(No....

 

 


Residential Tenancies (Amendment)(No. 2) Bill 2012

 

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú) (Uimh. 2), 2012

 


Bill Number 69 of 2012
Sponsored by Minister for Environment Community and Local Government
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to amend and extend the Residential Tenancies Acts 2004 and 2009; to amend the Housing (Miscellaneous Provisions) Act 2009; to provide for the application of the Residential Tenancies Act 2004 to certain dwellings that are the subject of a tenancy; to provide for the restriction, in respect of the tenants of such dwellings, of certain entitlements of tenants under the Residential Tenancies Act 2004; to re-name the Private Residential Tenancies Board and the private residential tenancies register; to provide for the dissolution of the Rent Tribunal established under the Housing (Private Rented Dwellings) (Amendment) Act 1983 and for the transfer of its functions to the Residential Tenancies Board; to repeal certain provisions of the Housing (Private Rented Dwellings) (Amendment) Act 1983; and to provide for related matters.

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú agus do leathnú na nAchtanna um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 agus 2009; do leasú Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009; do dhéanamh socrú maidir leis an Acht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 a fheidhmiú maidir le teaghaisí áirithe is ábhar do thionóntacht; do dhéanamh socrú maidir le teidlíochtaí áirithe de chuid tionóntaí faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 a shrianadh i leith thionóntaí na dteaghaisí sin; d’athainmniú an Bhoird um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha agus an chláir um thionóntachtaí cónaithe príobháideacha; do dhéanamh socrú maidir leis an mBinse Cíosa arna bhunú faoi Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos) (Leasú), 1983 a dhíscaoileadh agus a fheidhmeanna a aistriú chuig an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe; d'aisghairm forálacha áirithe d’Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos) (Leasú), 1983; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 19/07/2012
Order for Second Stage 15/11/2012
Residential Tenancies (Amendment)(No. 2) Bill 2012 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Residential Tenancies (Amendment)(No. 2) Bill 2012 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
15/11/2012
21/11/2012 (Resumed)
22/11/2012 (Resumed)
24/02/2013 (Resumed)
Referred to Select Committee 24/01/2013


Committee Stage (Select Sub-Committee on Environment, Community and Local Government )
30/05/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Residential Tenancies (Amendment)(No. 2) Bill 2012 as amended in the Select Select Sub-Committee on Environment, Community and Local Government Residential Tenancies (Amendment)(No. 2) Bill 2012 as amended in the Select Select Sub-Committee on Environment, Community and Local Government (in PDF format)


Report and Final Stages
18/07/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Residential Tenancies (Amendment) (No. 2) Bill 2012 As passed by Dáil Éireann Residential Tenancies (Amendment) (No. 2) Bill 2012 As passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
24/09/2013


Committee Stage
17/11/2015
Residential Tenancies (Amendment) (No. 2) Bill 2012 Committee Stage Amendments Explanatory MemorandumResidential Tenancies (Amendment) (No. 2) Bill 2012 Committee Stage Amendments Explanatory Memorandum
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
List of Amendments made in Committee List of Amendments made in Committee


Report and Final Stages
24/11/2015
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments


Returned to first House Dáil


Report Stage
01/12/2015
02/12/2015
List of Amendments made by Seanad Éireann List of Amendments made by Seanad Éireann
First Additional List of Amendments made by Seanad Éireann (containing Substitute Amendments)
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil


Final Stage
Residential Tenancies (Amendment) (No. 2) Bill 2012 As passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format) Residential Tenancies (Amendment) (No. 2) Bill 2012 As passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number 42 of 2015
Date of Signature: 04/12/2015
Residential Tenancies (Amendment) Act  2015 in PDF format Residential Tenancies (Amendment) Act  2015 in PDF format
Official Translation