Home > Bills 1997 - 2018 > Companies (Miscellaneous Provisions)...

 

 

 


Companies (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 [Seanad]

 

Bille na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 [Seanad]

 


Bill Number 109 of 2013
Sponsored by Sponsored by Senator Maurice Cummins on behalf of Minister for Jobs, Enterprise and Innovation
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to amend the Companies (Amendment) Act 1990 with respect to the jurisdiction of the courts in examinerships, to amend sections 7, 17 and 18 of the Companies (Amendment) Act 1986 and section 128 of the Companies Act 1963, to make further provision about the duties and powers of designated officers in circumstances where search warrants have been issued under section 20 of the Companies Act 1990, to amend the Company Law Enforcement Act 2001 by substituting a new section for section 18 thereof, to amend the Personal Insolvency Act 2012 in relation to section 26(4) of that Act, to amend the Bankruptcy Act 1988 in relation to sections 17(2), 105(2), 130 and 141 of that Act, to enable levies to be imposed on statutory auditors and audit firms with respect to the external quality assurance of certain of their activities in the field of statutory audits, to enable the State to make provision in respect of a matter that Article 2(4) of Commission Decision 2011/30/EU of 19 January 2011 permits Member States to make provision in respect of and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990 maidir le dlínse na gcúirteanna i scrúdaitheoireachtaí, do leasú ailt 7, 17 agus 18 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986 agus alt 128 d’Acht na gCuideachtaí, 1963, do dhéanamh socrú breise maidir le dualgais agus cumhachtaí oifigeach ainmnithe in imthosca inar eisíodh barántais chuardaigh faoi alt 20 d’Acht na gCuideachtaí, 1990, do leasú an Achta um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001 trí alt nua a chur in ionad alt 18 den Acht sin, do leasú an Achta um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 i ndáil le halt 26(4) den Acht sin, do leasú an Achta Féimheachta, 1988 i ndáil le hailt 17(2), 105(2), 130 agus 141 den Acht sin, dá chumasú tobhaigh a fhorchur ar iniúchóirí reachtúla agus gnólachtaí iniúchóireachta maidir le dearbhú cáilíochta seachtrach ar ghníomhaíochtaí áirithe dá gcuid i réimse na n-iniúchtaí reachtúla, dá chumasú don Stát socrú a dhéanamh maidir le ní a gceadaítear do Bhallstáit, le hAirteagal 2(4) de Chinneadh 2011/30/AE an 19 Eanáir, 2011 ón gCoimisiún, socrú a dhéanamh maidir leis agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Seanad Éireann

 

First Stage
Presented 06/11/2013
Order for Second Stage 14/11/2013
Companies (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 [Seanad] as initiated  (in PDF format)Companies (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 [Seanad] as initiated  (in PDF format)

Companies (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format)Companies (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format)

 


Second Stage
14/11/2013
 


Committee Stage
19/11/2013
Committee Amendments /  Seanad Committee Stage / Companies (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 List of Proposed Committee Stage Amendments
Companies (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 As amended in Committee (in PDF format) Companies (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 As amended in Committee (in PDF format)


Report and Final Stages
27/11/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Companies (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 as passed by Seanad ?reann Companies (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 as passed by Seanad Éireann


Dáil Éireann

Second Stage
28/11/2013
28/11/2013 (Resumed)
28/11/2013 (Resumed)
28/11/2013 (Resumed)
Referred to Select Committee 28/11/2013


Committee Stage (Select Committee on Jobs, Enterprise and Innovation)
05/12/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
12/12/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Companies (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 as passed by D? ?reann Companies (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 as passed by Dáil Éireann


Returned to first House Seanad


Report  and Final Stages
18/12/2013
List of Amendments made by D?  ?reann List of Amendments made by Dáil  Éireann


Enacted as Act Number 46 of 2013
Date of Signature: 24/12/2013
Companies (Miscellaneous Provisions) Act  2013 in PDF format Companies (Miscellaneous Provisions) Act  2013 in PDF format
Acht na gCuideachta?For?cha Ilghn?heacha), 2013 Acht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013