Home > Bills 1997 - 2018 > Water Services (No. 2) Bill 2013...

 


Water Services (No. 2) Bill 2013 [Seanad]

 

An Bille um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013 [Seanad]

 


Bill Number 123 of 2013
Sponsored by Senator Maurice Cummins on behalf of Minister for Environment, Community and Local Government
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to make provision for, and in relation to, the imposition of charges by Irish Water in respect of the provision by Irish Water of water services; to provide for the transfer, in part, of the functions of water services authorities under the Water Services Act 2007 to Irish Water; to repeal the Local Government (Delimitation of Water Supply Disconnection Powers) Act 1995, certain provisions of the Water Services Act 2013 and, for certain purposes, certain provisions of the Water Services Act 2007; to amend the Water Services Act 2007 and certain other enactments; and to provide for matters connected therewith

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le hUisce Éireann d’fhorchur muirear i leith soláthar seirbhísí uisce ag Uisce Éireann agus i ndáil leis an gcéanna; do dhéanamh socrú maidir le feidhmeanna údarás seirbhísí uisce faoin Acht um Sheirbhísí Uisce, 2007 a aistriú, go páirteach, chuig Uisce Éireann; d’aisghairm an Achta Rialtais Áitiúil (Cumhachtaí Díchónasctha Soláthair Uisce a Theorannú), 1995, forálacha áirithe den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2013 agus, chun críoch áirithe, forálacha áirithe den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2007; do leasú an Achta um Sheirbhísí Uisce, 2007 agus achtacháin áirithe eile; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin

 


Seanad Éireann

 

First Stage
Presented 28/11/2013
Order for Second Stage 04/12/2013
Water Services (No. 2) Bill 2013 [Seanad] as initiated  (in PDF format) Water Services (No. 2) Bill 2013 [Seanad] as initiated  (in PDF format)

Water Services (No. 2) Bill 2013 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format) Water Services (No. 2) Bill 2013 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
04/12/2013


Committee Stage
10/12/2013
12/12/2013 (Resumed)
12/12/2013 (Resumed)
16/12/2013 (Resumed)
16/12/2013 (Resumed)

List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Water Services (No. 2) Bill 2013 As amended in Committee (in PDF format) Water Services (No. 2) Bill 2013 As amended in Committee (in PDF format)


Report and Final Stages
17/12/2013
18/12/2013 (Resumed)
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments

Report Amendments (First Substitute List) Report Amendments (First Substitute List)
Water Services (No. 2) Bill 2013 As passed by Seanad Éireann Water Services (No. 2) Bill 2013 As passed by Seanad Éireann


Dáil Éireann

Second Stage
19/12/2013
19/12/2013 (Resumed)


Committee and Remaining Stages
19/12/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Enacted as Act Number 50 of 2013
Date of Signature: 25/12/2013
Water Services (No. 2) Act  2013 in PDF format Water Services (No. 2) Act  2013 in PDF format
An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh.2), 2013 An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh.2), 2013