Home > Bills 1997 - 2018 > Appropriation Bill 2013 (Number 131 of...

 


Appropriation Bill 2013

An Bille Leithreasa 2013


Bill Number 131 of 2013
Sponsored by Minister for Public Expenditure and Reform
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

Bill entitled an Act to to appropriate to the proper supply services and purposes sums granted by the Central Fund (Permanent Provisions) Act 1965, to make provision in relation to deferred surrender to the Central Fund of certain undischarged appropriations by reference to the capital supply services and purposes as provided for by section 91 of the Finance Act 2004 and, for the purpose of maintaining a sufficient amount of moneys in the paymaster general's supply account so as to enable the discharge of particular liabilities, to make provision for repayable advances from the Central Fund

Bille dá ngairtear Acht do do leithreasú suimeanna a deonaíodh leis an Acht Príomh-Chiste (Forálacha Buana), 1965 chun na seirbhísí soláthair agus na gcríoch cuí, do dhéanamh forála maidir le géilleadh iarchurtha leithreasuithe áirithe neamhurscaoilte don Phríomh-Chiste faoi threoir na seirbhísí soláthair chaipitiúil agus na gcríoch dá bhforáiltear le halt 91 den Acht Airgeadais, 2004 agus, chun méid leordhóthanach airgid a choimeád i gcuntas soláthair an phámháistir ghinearálta d’fhonn a chumasú dliteanais áirithe a urscaoileadh, do dhéanamh socrú maidir le hairleacain inaisíoctha as an bPríomh-Chiste

 


Dáil Éireann

First Stage
Introduced 12/12/2013
Order for Second Stage 18/12/2013

Appropriation Bill 2013  as initiated  (in PDF format) Appropriation Bill 2013  as initiated  (in PDF format)


Second Stage
18/12/2013


Committee Stage
18/12/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
18/12/2013
Appropriation Bill 2013 As passed by Dáil Éireann Appropriation Bill 2013 As passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second and Subsequent Stages
19/12/2013


Enacted as Act Number 43 of 2013
Date of Signature: 20/12/2013
Appropriation Act  2013 in PDF format Appropriation Act  2013 in PDF format
"The text of this document will be available here when published" An tAcht Leithreasa, 2013