Home > Bills 1997 - 2018 > Courts and Civil Law (Miscellaneous...

Courts and Civil Law (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 (Changed from Courts Bill 2013 [Seanad])

An Bille um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 (Athraithe ó Bille na gCúirteanna, 2013 [Seanad])


Bill Number 30 of 2013
Sponsored by Senator Maurice Cummins on behalf of Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method: Presented
Status: Enacted

Bill entitled an Act to amend the Civil Liability and Courts Act 2004 and the Child Care Act 1991 to allow bona fide representatives of the Press to attend court during proceedings heard otherwise than in public except in certain circumstances; and to provide for the prohibition or restriction of the publication and broadcasting of matters by such representatives in certain circumstances; to amend various enactments for the purpose of increasing the monetary limit of the jurisdiction of the Circuit Court in personal injuries actions and other civil matters; to amend various enactments for the purpose of increasing the monetary limit of the jurisdiction of the District Court in civil matters; to repeal certain provisions of the Courts and Court Officers Act 2002; and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004 agus an Achta um Chúram Leanaí, 1991 chun a cheadú d’ionadaithe bona fide ón bPreas freastal i gcúirt, ach amháin in imthosca áirithe, le linn imeachtaí a éistear ar shlí seachas go poiblí; agus do dhéanamh socrú go toirmiscfear nó go srianfar foilsiú agus craoladh nithe ag na hionadaithe sin in imthosca áirithe; do leasú achtacháin éagsúla chun an teorainn airgeadaíochta atá le dlínse na Cúirte Cuarda i gcaingne díobhálacha pearsanta agus in ábhair shibhialta eile a mhéadú; do leasú achtacháin éagsúla chun an teorainn airgeadaíochta atá le dlínse na Cúirte Dúiche in ábhair shibhialta a mhéadú; d’aisghairm forálacha áirithe d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2002; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Seanad Éireann

First Stage
Presented 14/03/2013
Order for Second Stage 27/03/2013
Courts Bill 2013 [Seanad] as initiated (in PDF format) Courts Bill 2013 [Seanad] as initiated (in PDF format)
Courts Bill 2013 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format) Courts Bill 2013 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
27/03/2013


Committee Stage
26/06/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Courts and Civil Law (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 As amended in Committee (in PDF format)Courts and Civil Law (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 As amended in Committee (in PDF format)


Report and Final Stages
02/07/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Courts and Civil Law (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 as passed by Seanad Éireann Courts and Civil Law (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 as passed by Seanad Éireann


Dáil Éireann

Second Stage
09/07/2013


Committee and Remaining Stages
17/07/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Courts and Civil Law (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 As passed by Dáil Éireann Courts and Civil Law (Miscellaneous Provisions) Bill 2013 As passed by Dáil Éireann


Returned to first Seanad


Report and Final Stages
18/07/2013
List of Amendments made by Dáil Éireann List of Amendments made by Dáil Éireann
Report Amendments Report Amendments


Enacted as Act Number 32 of 2013
Date of Signature: 24/07/2013
Courts and Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act 2013  in PDF format Courts and Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act 2013  in PDF format
An tAcht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 An tAcht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013