Home > Bills 1997 - 2018 > Seanad, Bill 2013 [Seanad] [PMB]...

 


Seanad, Bill 2013 [Seanad] [PMB]

An Bille um an Seanad, 2013 [Seanad] [BCP]

 


Bill Number 49 of 2013
Sponsored by Senator Katherine Zappone; and Senator Feargal Quinn; and Senator Mary Ann O'Brien;
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to reform the system of electing the elected members of Seanad Éireann as provided for in article 18.10 of the Constitution by extending the right to vote to all persons entitled to vote in elections for Dáil Éireann and to certain other persons resident in the State and to persons resident in Northern Ireland who qualify for Irish citizenship and to Irish citizens resident abroad who hold Irish passports; to provide for gender equality in the election of the elected members of Seanad Éireann; to make provision for the exercise by Seanad Éireann of powers relating to scrutiny of EU legislative proposals and for the holding of enquiries and the receipt of citizens petitions, and for the repeal of certain Acts relating to Seanad Éireann; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht d'athchóiriú an chórais chun na comhaltaí a thoghfar do Sheanad Éireann a thoghadh de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 18.10 den Bhunreacht tríd an gceart vótála a leathnú chuig na daoine uile atá i dteideal vótáil i dtoghcháin do Dháil Éireann agus chuig daoine áirithe eile a bhfuil cónaí orthu sa Stát agus chuig daoine a bhfuil cónaí orthu i dTuaisceart Éireann atá cáilithe le haghaidh saoránacht Éireann agus chuig saoránaigh Éireannacha a bhfuil cónaí orthu thar lear agus a shealbhaíonn pasanna Éireannacha; do dhéanamh socrú maidir le comhionannas inscne le linn na comhaltaí a thoghfar do Sheanad Éireann a thoghadh; do dhéanamh socrú maidir le Seanad Éireann d'fheidhmiú cumhachtaí a bhaineann le grinnscrúdú a dhéanamh ar thograí reachtacha AE agus maidir le fiosrúcháin a sheoladh agus achainíocha saoránach a ghlacadh, agus maidir le haisghairm Achtanna áirithe a bhaineann le Seanad Éireann; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara
 


Seanad Éireann

First Stage
Introduced 09/05/2013
Order for Second Stage 15/05/2013
Seanad, Bill 2013 [Seanad] [PMB] as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Seanad, Bill 2013 [Seanad] [PMB] as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
15/05/2013


Committee Stage
12/11/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as passed by /Dáil/Seanad


Dáil  Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2013 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2013
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2013 in PDF format
Official Translation