Home > Bills 1997 - 2018 > Public Health (Standardised Packaging...

 


Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Bill 2014 [Seanad]

 

An Bille Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac), 2014 [Seanad]

 


Bill Number 54 of 2014
Sponsored by Senator Maurice Cummins on behalf of Minister for Health
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to provide for standardised packaging of tobacco and tobacco products; to give effect in part  to Directive No. 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le pacáistiú caighdeánaithe tobac agus táirgí tobac; do thabhairt éifeacht pháirteach do Threoir Uimh. 2014/40/AE an 3 Aibreán 2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le tobac agus táirgí gaolmhara a mhonarú, a thíolacadh agus a dhíol agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/37/CE; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Seanad Éireann

 

First Stage
Presented 11/06/2014
Order for Second Stage 17/06/2014
Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Bill 2014 [Seanad] as initiated (in PDF format) Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Bill 2014 [Seanad] as initiated (in PDF format)
Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Bill 2014 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format) Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Bill 2014 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
17/06/2014


Committee and Remaining Stages
25/06/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Dáil Éireann

Second Stage
02/07/2014
03/07/2014 (Resumed)
01/10/2014 (Resumed)
02/10/2014 (Resumed)
02/10/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 02/10/2014


Committee Stage (Select Sub-Committee on Health)
17/02/2015
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
26/02/2015
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments 
Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Bill 2014 As passed By Dáil ÉireannPublic Health (Standardised Packaging of Tobacco) Bill 2014 As passed By Dáil Éireann

Returned to first House Seanad


Report and Final Stages
03/03/2015
List of Amendments made by Dáil Éireann List of Amendments made by Dáil Éireann


Enacted as Act Number 4 of 2015
Date of Signature: 10/03/2015
Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Act 2015 in PDF format Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Act 2015 in PDF format
An tAcht Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac), 2015 An tAcht Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac), 2015