Home > Bills 1997 - 2017 > Medical Practitioners (Amendment) Bill...

 


Medical Practitioners (Amendment) Bill 2014 [Seanad]

 

Bille na Lia-Chleachtóirí (Leasú), 2014 [Seanad]


Bill Number 80 of 2014
Sponsored by Senator Maurice Cummins on behalf of the Minister for Health
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

Bill entitled an Act to amend the Medical Practitioners Act 2007 to provide for a requirement for registered medical practitioners to have medical indemnity insurance except in certain circumstances; to give effect to Article 4(2)(d) of Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú Acht na Lia-Chleachtóirí, 2007 chun socrú a dhéanamh maidir le ceanglas go mbeidh árachas slánaíochta liachta ag lia-chleachtóirí cláraithe ach amháin in imthosca áirithe; do thabhairt éifeacht d’Airteagal 4(2)(d) de Threoir 2011/24/AE an 9 Márta 2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cearta othar a chur chun feidhme i gcúram sláinte trasteorann; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Seanad Éireann

First Stage
Presented 30/07/2014
Order for Second Stage 24/09/2014
Medical Practitioners (Amendment) Bill 2014 [Seanad] as initiated (in PDF format)Medical Practitioners (Amendment) Bill 2014 [Seanad] as initiated (in PDF format)

Medical Practitioners (Amendment) Bill 2014 [Seanad]  Explanatory Memorandum (in PDF format) Medical Practitioners (Amendment) Bill 2014 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
24/09/2014
24/09/2014 (Resumed)


Committee and Remaining Stages
04/11/2015
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Medical Practitioners (Amendment) Bill 2014 As passed by Seanad ?reann Medical Practitioners (Amendment) Bill 2014 As passed by Seanad Éireann


Dáil Éireann

Second Stage
27/01/2016
06/12/2016

Referred to Select Committee 06/12/2016


Committee Stage  (Select Committee on Health)
08/03/2017
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

Medical Practitioners (Amendment) Bill 2014 As amended in the Select Committee on Health (in PDF format) Medical Practitioners (Amendment) Bill 2014 As amended in the Select Committee on Health (in PDF format)


Order for Report, Report and Final Stages
28/03/2017


Seanad Committee Stage

17/05/2017

List of Amendments made by D? ?reann List of Amendments made by Dáil Éireann


Enacted as Act Number 10 of 2017
Date of Signature: 23/05/2017
Medical Practitioners (Amendment) Act 2017 in PDF format Medical Practitioners (Amendment) Act 2017 in PDF format
Official Translation