Home > Bills 1997 - 2018 > Garda Síochána (Policing Authority and...

Garda Síochána (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Bill 2015 [Seanad]

Bille an Gharda Síochána (An tÚdarás Póilíneachta agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2015 [Seanad]

 


Bill Number 47 of 2015
Sponsored by Senator Maurice Cumminson on behalf of Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

Bill entitled an Act to amend the Garda Síochána Act 2005 to provide for the establishment and functions of a body to be known as An tÚdarás Póilíneachta or, in the English language, the Policing Authority for the purpose of overseeing the performance by the Garda Síochána of its functions relating to policing services; to amend the provisions of that Act relating to the Garda Síochána Ombudsman Commission and the Garda Síochána Inspectorate; and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do leasú Acht an Gharda Síochána, 2005 chun socrú a dhéanamh maidir le bunú agus feidhmeanna comhlachta ar a dtabharfar an tÚdarás Póilíneachta nó, sa Bhéarla, the Policing Authority chun maoirseacht a dhéanamh ar an nGarda Síochána do chomhlíonadh na bhfeidhmeanna dá chuid a bhaineann le seirbhísí póilíneachta; do leasú na bhforálacha den Acht sin a bhaineann le Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána agus le Cigireacht an Gharda Síochána; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Seanad Éireann 

First Stage
Presented 14/05/2015
Order for Second Stage 09/06/2015
 Garda S?h? (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Bill 2015 [Seanad] as initiated (in PDF format) Garda Síochána (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Bill 2015 [Seanad] as initiated (in PDF format)
Garda S?h? (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Bill 2015 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format) Garda Síochána (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Bill 2015 [Seanad] Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
09/06/2015


Committee Stage
17/06/2015

List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

 

 Garda S?h? (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Bill 2015 [Seanad] as amended in Committee (in PDF format) Garda Síochána (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Bill 2015 as amended in Committee (in PDF format)


Report and Final Stages
23/06/2015
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Garda S?h? (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Bill 2015 As passed by Seanad ?reann Garda Síochána (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Bill 2015 As passed by Seanad Éireann


Dáil Éireann

Second Stage
24/09/2015
24/09/2015 (Resumed)
Referred to Select Committee 24/09/2015


Committee Stage (Select Committee on Justice, Defence and Equality)
07/10/2015
13/10/2015 (Resumed)

List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Garda S?h? (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Bill 2015 As amended in the Select Committee on Justice, Defence and Equality (in PDF format) Garda Síochána (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Bill 2015 As amended in the Select Committee on Justice, Defence and Equality (in PDF format)


Report and Final Stages
11/11/2015
11/11/2015
12/11/2015 (Resumed)
12/11/2015 (Resumed)
15/12/2015 (Resumed)
15/12/2015 (Resumed)
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Garda S?h? (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Bill 2015 as passed by D? ?reann Garda Síochána (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Bill 2015 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House Seanad ÉireannReport Stage
16/12/2015
16/12/2015 (Motion for Earlier Signature)
List of Amendments made by D? ?reann List of Amendments made by Dáil Éireann

 


Enacted as Act Number 49 of 2015
Date of Signature: 18/12/2015
Garda Síochána (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Act 2015 in PDF format
Official Translation