Home > Bills 1997 - 2018 > Misuse of Drugs (Supervised Injecting...

 


Misuse of Drugs (Supervised Injecting Facilities) Bill 2017

 

An Bille um Mí-Úsáid Drugaí (Saoráidí Insteallta Maoirsithe), 2017


Bill Number 18 of 2017
Sponsored by Minister for Health
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to provide for the establishment, licensing, operation and regulations of supervised injecting facilities for the purposes of reducing harm to people who inject drugs; to enhance the dignity, health and well-being of people who inject drugs in public places; to reduce the incidence of drug injection and drug-related litter in public places and thereby to enhance the public amenity for the wider community; and to provide for matters related thereto

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le bunú, ceadúnú, oibriú agus rialáil saoráidí insteallta maoirsithe d’fhonn laghdú a dhéanamh ar dhíobháil do dhaoine a dhéanann drugaí a instealladh; d’fheabhsú dínit, sláinte agus leas daoine a dhéanann drugaí a instealladh in áiteanna poiblí; do laghdú líon na gcásanna insteallta drugaí agus bruscar a bhaineann le drugaí in áiteanna poiblí agus ar an tslí sin d’fheabhsú na taitneamhachta poiblí don phobal i gcoitinne; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis sin


Dáil Éireann

First Stage
Presented 08/02/2017
Order for Second Stage 23/02/2017
Misuse of Drugs (Supervised Injecting Facilities) Bill 2017 as initiated (in PDF format) Misuse of Drugs (Supervised Injecting Facilities) Bill 2017 as initiated (in PDF format)

Misuse of Drugs (Supervised Injecting Facilities) Bill 2017 Explanatory Memorandum  (in PDF format) Misuse of Drugs (Supervised Injecting Facilities) Bill 2017 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
23/02/2017
08/03/2017
09/03/2017
Referred to Select Committee 09/03/2017


Committee Stage (Select Committee on Health)
22/03/2017


Report and Final Stages
30/03/2017

List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments


Misuse of Drugs (Supervised Injecting Facilities) Bill 2017 As passed by D? ?reann Misuse of Drugs (Supervised Injecting Facilities) Bill 2017 As passed by Dáil Éireann 


Seanad Éireann

Committee and Remaining Stages
10/05/2017


Enacted as Act Number 7 of 2017
Date of Signature: 16/05/2017
Misuse of Drugs (Supervised Injecting Facilities) Act 2017?(in PDF format) Misuse of Drugs (Supervised Injecting Facilities) Act 2017 (in PDF format)
Official Translation