Next meeting:

Last updated - 8 Feb 2019, 16.45

There are currently no scheduled meetings for this Committee.

The committee is dedicated to promoting the use of Irish as a vernacular language in every aspect of Irish life.

Date established: 28 Jun 2016

House: 32nd Dáil, 25th Seanad

New report

latest report

New report

Irish Language Committee calls for greater funding for language planning groups in Gaeltacht communities

Press releases

11 Feb 2019, 09.48

Cruinniú le bheith ag Coiste na Gaeilge leis an Údarás um Ard-Oideachas agus an Roinn Oideachais agus Scileanna

7 Feb 2019, 10.39

Tuarascáil ar Ghaeltacht na Mí tugtha ag Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

28 Jan 2019, 12.20

Irish Language Committee to discuss Bilingual Services in the Department of Agriculture, Food and the Marine

Recent videos

Tue, 12 Feb 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Caighdeánú ar scrúdaithe/cáilíochtaí tríú leibhéal do ábhair múinteoirí'
'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Údarás um Ard-Oideachas chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil dá gcustaiméirí'

View video

Tue, 15 Jan 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

"Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Sláinte an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann"

View video

Tue, 18 Dec 2018

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag Tusla - An Gníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil dá custaiméirí'

'Cigireacht na Luathblianta agus na hIonaid Cúraim Leanaí sa Ghaeltacht'

View video

Recent documents

Tue, 12 Feb

Ráiteas Tosaigh, Eibhlín Ní Scannláin, Cigire Sinsearach, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Ráiteas Tosaigh, Eibhlín Ní Scannláin, Cigire Sinsearach, An Roinn Oideachais agus Scileanna (PDF)

Tue, 12 Feb

Ráiteas Tosaigh, An tÚdarás um Ard-Oideachas

Ráiteas Tosaigh, An tÚdarás um Ard-Oideachas (PDF)

Tue, 15 Jan

Ráiteas tosaigh,Muiris O’Connor, Rúnaí Cúnta sa Rannóg um Thaighde agus Forbairt agus Anailísíocht Sláinte, An Roinn Sláinte

Ráiteas tosaigh,Muiris O’Connor, Rúnaí Cúnta sa Rannóg um Thaighde agus Forbairt agus Anailísíocht Sláinte, An Roinn Sláinte (PDF)

Recent reports

Tue, 5 Feb 2019

Tuarascáil ar an toscaireacht chuig Gaeltacht na Mí ar an 18 Meitheamh 2018
Tuarascáil ar an toscaireacht chuig Gaeltacht na Mí ar an 18 Meitheamh 2018

Wed, 4 Jul 2018

Tuarascáil ar an toscaireacht go Gaeltacht Dhún na nGall
Tuarascáil ar an toscaireacht go Gaeltacht Dhún na nGall

Tue, 19 Jun 2018

Tuarascáil ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017
Breithniú an Chomhchoiste ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017

EU scrutiny

All proposed EU legislation in the areas of the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands is scrutinized by the committee and decisions are made regarding such proposals.

Committee contact details

Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands
Leinster House
Kildare Street
Dublin 2
D02 XR20

Clerk to the Committee:
Eugene Ó Cruadhlaoich
(01) 618 3780

076 100 1857
gaeilge@oireachtas.ie

Press Officer:
Alan Neary
(01) 618 4743
(086) 010 7500
alan.neary@oireachtas.ie