Next meeting:

Last updated - 15 Oct 2019, 17.15

There are currently no scheduled meetings for this Committee.

The committee is dedicated to promoting the use of Irish as a vernacular language in every aspect of Irish life.

Date established: 28 Jun 2016

House: 32nd Dáil, 25th Seanad

Child care centres

latest report

Child care centres

The Committee has published a report on the challenges facing child care centres in Gaeltacht areas.

Press releases

30 Sep 2019, 10.36

Irish Language Committee to visit Waterford today

23 Sep 2019, 04.06

Irish Language Committee to discuss Bilingual Services in the Department of Defence

1 Jul 2019, 17.23

Irish Language Committee to discuss proposal for school in Ballymun area

Recent videos

Tue, 24 Sep 2019

Committees

Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Cosanta an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann

View video

Tue, 2 Jul 2019

Committees

'Pobal Gaeilge i mBaile Munna a fhorbairt'

View video

Tue, 18 Jun 2019

Committees

'Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 - An dul chun cinn atá déanta go dtí seo'

View video

Recent documents

Thu, 26 Sep

Ráiteas tosaigh, Ronan Mulhall, Príomhoifigeach, Brainse Acmhainní Daonna, An Roinn Cosanta

Ráiteas tosaigh, Ronan Mulhall, Príomhoifigeach, Brainse Acmhainní Daonna, An Roinn Cosanta (PDF)

Mon, 15 Jul

Ráiteas tosaigh, Éamonn de Barra, Rúnaí, Coiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna

Ráiteas tosaigh, Éamonn de Barra, Rúnaí, Coiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna (PDF)

Thu, 27 Jun

Ráiteas tosaigh, An Dochtúir Harold Hislop, Príomhchigire, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Ráiteas tosaigh, An Dochtúir Harold Hislop, Príomhchigire, An Roinn Oideachais agus Scileanna (PDF)

Recent reports

Tue, 25 Jun 2019

Tuarascáil ar na Dúshláin a Bhaineann le hIonaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge a Reáchtáil i gCeantair Ghaeltachta
Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, tuarascáil ar na Dúshláin a Bhaineann le hIonaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge a Reáchtáil i gCeantair Ghaeltachta

Tue, 11 Jun 2019

Tuarascáil ar na Dúshláin a Bhaineann le Craoltóireacht na Gaeilge
Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, Tuarascáil ar na Dúshláin a Bhaineann le Craoltóireacht na Gaeilge

Tue, 5 Feb 2019

Tuarascáil ar an toscaireacht chuig Gaeltacht na Mí ar an 18 Meitheamh 2018
Tuarascáil ar an toscaireacht chuig Gaeltacht na Mí ar an 18 Meitheamh 2018

EU scrutiny

All proposed EU legislation in the areas of the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands is scrutinized by the committee and decisions are made regarding such proposals.

Committee contact details

Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands
Leinster House
Kildare Street
Dublin 2
D02 XR20

Clerk to the Committee:
Eugene Ó Cruadhlaoich
(01) 618 3780

076 100 1857
gaeilge@oireachtas.ie

Press Officer:
Alan Neary
+353 (0) 1 618 4743
+353 (0) 86 010 7500
alan.neary@oireachtas.ie