Next meeting:

Last updated - 3 Dec 2018, 11.52

There are currently no scheduled meetings for this Committee.

The committee is dedicated to promoting the use of Irish as a vernacular language in every aspect of Irish life.

Date established: 28 Jun 2016

House: 32nd Dáil, 25th Seanad

New report

latest report

New report

Irish Language Committee calls for greater funding for language planning groups in Gaeltacht communities

Press releases

19 Nov 2018, 14.50

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun faisnéis a thabhairt do Choiste na Gaeilge faoi bhearta chun tacú le teaghlaigh Ghaeltachta

19 Nov 2018, 14.49

Department of Children and Youth Affairs to brief Irish Language Committee on measures to support Gaeltacht families

13 Nov 2018, 12.51

Irish Language Committee to discuss Údarás na Gaeltachta’s Strategic Plan

Recent videos

Tue, 4 Dec 2018

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

Craoltóireacht Raidió agus an Ghaeilge
'Soláthar réalaíoch agus inrochtana ar oideachas lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán do dhaltaí scoile arb é mian a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí é'

View video

Tue, 20 Nov 2018

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann
Na dúshláin atá ag baint le hionaid cúraim leanaí lán-Ghaeilge a reachtáil i gceantar Gaeltachta, agus an tacaíocht is féidir leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige a thabhairt dóibh

View video

Wed, 14 Nov 2018

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands


Údarás na Gaeltachta – Plean Straitéiseach 2018 – 2020

View video

Recent documents

Tue, 4 Dec

Cur i láthair, An Dochtúir John Walsh, Léachtóir Sinsearach Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Cur i láthair, An Dochtúir John Walsh, Léachtóir Sinsearach Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (PDF)

Tue, 4 Dec

Cur i láthair, Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí, An Foras Pátrúnachta

Cur i láthair, Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí, An Foras Pátrúnachta (PDF)

Tue, 20 Nov

Ráiteas Tosaigh, Fergal Lynch, Ard-Rúnaí, An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

Ráiteas Tosaigh, Fergal Lynch, Ard-Rúnaí, An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (PDF)

Recent reports

Wed, 4 Jul 2018

Tuarascáil ar an toscaireacht go Gaeltacht Dhún na nGall
Tuarascáil ar an toscaireacht go Gaeltacht Dhún na nGall

Tue, 19 Jun 2018

Tuarascáil ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017
Breithniú an Chomhchoiste ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017

Fri, 9 Feb 2018

Tuarascáil ar an tOscaireacht chuig Múscraí, Contae Chorcaí are an 2 Deireadh Fómhair 2017
Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, Tuarascáil ar an tOscaireacht chuig Múscraí, Contae Chorcaí are an 2 Deireadh Fómhair 2017

EU scrutiny

All proposed EU legislation in the areas of the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands is scrutinized by the committee and decisions are made regarding such proposals.

Committee contact details

Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands
Leinster House
Kildare Street
Dublin 2
D02 XR20

Clerk to the Committee:
Eugene Ó Cruadhlaoich
(01) 618 3780

076 100 1857
gaeilge@oireachtas.ie

Press Officer:
Nuala Walsh
(01) 618 3437
(086) 410 0898
nuala.walsh@oireachtas.ie