Next meeting:

Last updated - 17 Jun 2019, 11.08

18 Jun 2019, 16.00

Tionólfar cruinniú den Chomhchoiste ar an nGaeilge, ar an nGaeltacht agus ar na hOileáin i Seomra Closamhairc, TL 2000.

The committee is dedicated to promoting the use of Irish as a vernacular language in every aspect of Irish life.

Date established: 28 Jun 2016

House: 32nd Dáil, 25th Seanad

Tuarascáil nua

latest report

Tuarascáil nua

Tuarascáil ar na Dúshláin a Bhaineann le Craoltóireacht na Gaeilge

Press releases

11 Jun 2019, 12.46

Irish Language Committee to launch report on the challenges which Irish language broadcasting faces

20 May 2019, 11.57

Coiste na Gaeilge chun tuarascáil bhliantúil an Choimisinéara Teanga do 2018 a phlé

8 Apr 2019, 16.02

Coiste na Gaeilge chun Seirbhísí Gaeilge agus Dátheangacha sa Roinn Oideachais agus Scileanna a phlé

Recent videos

Tue, 21 May 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Tuarascáil Bhliantúil 2018 - An Coimisinéir Teanga'
Ionadaithe ó Oifig An Choimisinéara Teanga

View video

Tue, 9 Apr 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Oideachais agus Scileanna an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann'

View video

Tue, 26 Mar 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann'

View video

Recent documents

Thu, 23 May

Ráiteas Tosaigh, Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga, Oifig an Choimisinéara Teanga

Ráiteas Tosaigh, Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga, Oifig an Choimisinéara Teanga (PDF)

Tue, 9 Apr

Ráiteas tosaigh, Gavan O’Leary, Rúnaí Cúnta, Seirbhísí Corparáideacha, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Ráiteas tosaigh, Gavan O’Leary, Rúnaí Cúnta, Seirbhísí Corparáideacha, An Roinn Oideachais agus Scileanna (PDF)

Wed, 3 Apr

Ráiteas Tosaigh, Eilís O’Connell, Ard-Rúnaí Cúnta, Acmhainní Daonna agus Gnóthaí Corparáideacha, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Ráiteas Tosaigh, Eilís O’Connell, Ard-Rúnaí Cúnta, Acmhainní Daonna agus Gnóthaí Corparáideacha, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (PDF)

Recent reports

Tue, 11 Jun 2019

Tuarascáil ar na Dúshláin a Bhaineann le Craoltóireacht na Gaeilge
Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, Tuarascáil ar na Dúshláin a Bhaineann le Craoltóireacht na Gaeilge

Tue, 5 Feb 2019

Tuarascáil ar an toscaireacht chuig Gaeltacht na Mí ar an 18 Meitheamh 2018
Tuarascáil ar an toscaireacht chuig Gaeltacht na Mí ar an 18 Meitheamh 2018

Wed, 4 Jul 2018

Tuarascáil ar an toscaireacht go Gaeltacht Dhún na nGall
Tuarascáil ar an toscaireacht go Gaeltacht Dhún na nGall

EU scrutiny

All proposed EU legislation in the areas of the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands is scrutinized by the committee and decisions are made regarding such proposals.

Committee contact details

Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands
Leinster House
Kildare Street
Dublin 2
D02 XR20

Clerk to the Committee:
Eugene Ó Cruadhlaoich
(01) 618 3780

076 100 1857
gaeilge@oireachtas.ie

Press Officer:
Alan Neary
(01) 618 4743
(086) 010 7500
alan.neary@oireachtas.ie