Skip to main content
Normal View

Videos

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Tue, 17 Dec 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Dlí agus Cirt an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann

View video

Tue, 3 Dec 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag Roinn an Taoisigh an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann

View video

Tue, 19 Nov 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann,
Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle faoi dul chun cinn atá déanta ag Institiúidí an Aontais Eorpaigh maidir le maolú na Gaeilge a laghdú de réir a chéile.

View video

Tue, 5 Nov 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 agus ábhair éagsúla eile a bhaineann leis an nGaeilge

View video

Tue, 22 Oct 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Na rialacha a bhaineann leis an díolúine ó staidéar na Gaeilge

View video

Tue, 24 Sep 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Cosanta an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann

View video

Tue, 2 Jul 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

'Pobal Gaeilge i mBaile Munna a fhorbairt'

View video

Tue, 18 Jun 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

'Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 - An dul chun cinn atá déanta go dtí seo'

View video

Tue, 21 May 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

'Tuarascáil Bhliantúil 2018 - An Coimisinéir Teanga'
Ionadaithe ó Oifig An Choimisinéara Teanga

View video

Tue, 9 Apr 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Oideachais agus Scileanna an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann'

View video

Top
Share