Tue, 17 Dec 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Dlí agus Cirt an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann

View video

Tue, 3 Dec 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag Roinn an Taoisigh an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann

View video

Tue, 19 Nov 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann,
Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle faoi dul chun cinn atá déanta ag Institiúidí an Aontais Eorpaigh maidir le maolú na Gaeilge a laghdú de réir a chéile.

View video

Tue, 5 Nov 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 agus ábhair éagsúla eile a bhaineann leis an nGaeilge

View video

Tue, 22 Oct 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Na rialacha a bhaineann leis an díolúine ó staidéar na Gaeilge

View video

Tue, 24 Sep 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Cosanta an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann

View video

Tue, 2 Jul 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

'Pobal Gaeilge i mBaile Munna a fhorbairt'

View video

Tue, 18 Jun 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

'Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 - An dul chun cinn atá déanta go dtí seo'

View video

Tue, 21 May 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

'Tuarascáil Bhliantúil 2018 - An Coimisinéir Teanga'
Ionadaithe ó Oifig An Choimisinéara Teanga

View video

Tue, 9 Apr 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Oideachais agus Scileanna an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann'

View video