Tue, 2 Jul 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Pobal Gaeilge i mBaile Munna a fhorbairt'

View video

Tue, 18 Jun 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 - An dul chun cinn atá déanta go dtí seo'

View video

Tue, 21 May 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Tuarascáil Bhliantúil 2018 - An Coimisinéir Teanga'
Ionadaithe ó Oifig An Choimisinéara Teanga

View video

Tue, 9 Apr 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Oideachais agus Scileanna an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann'

View video

Tue, 26 Mar 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann'

View video

Tue, 12 Mar 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Éire, an Bhreatain agus an Eoraip'
'Na Meáin Shóisialta - Beannacht nó Mallacht?'
'An Fheirmeoireacht agus an Timpeallacht'

View video

Tue, 26 Feb 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil dá gcustaiméirí'

View video

Tue, 12 Feb 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Caighdeánú ar scrúdaithe/cáilíochtaí tríú leibhéal do ábhair múinteoirí'
'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Údarás um Ard-Oideachas chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil dá gcustaiméirí'

View video

Tue, 15 Jan 2019

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

"Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Sláinte an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann"

View video

Tue, 18 Dec 2018

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag Tusla - An Gníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil dá custaiméirí'

'Cigireacht na Luathblianta agus na hIonaid Cúraim Leanaí sa Ghaeltacht'

View video