The Committee is dedicated to promoting the use of Irish as a vernacular language in every aspect of Irish life.

Date established: 20 Feb 2020

House: 33rd Dáil, 26th Seanad

Press releases

21 Jan 2021, 16.47

Amárach, tosóidh Roghchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge den Dáil a bhreithniú ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 (Céim an Choiste sa Dáil).

8 Dec 2020, 15.00

Acht a chinnteoidh seirbhísí poiblí dátheangacha do phobal na Gaeltachta / na Gaeilge chomh luath is féidir

1 Dec 2020, 15.18

Foras na Gaeilge os comhair Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeltachta amárach

Recent videos

Wed, 9 Dec 2020

Committee on the Irish Language, Gaeltacht and the Irish-speaking Community

Ábhair: Miontuairiscí an chruinnithe ar an 2 Nollaig 2020, Comhfhreagras faighte ag an gComhchoiste, Ceapacháin ar Bhord TG4, Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2020: An dualgas atá ann leasuithe & forálacha éifeachta a chur sa Bhille, a chinnteoidh seirbhísí poiblí dátheangacha do phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge chomh luath agus is féidir, Aon Ghnó Eile

View video

Wed, 2 Dec 2020

Committee on the Irish Language, Gaeltacht and the Irish-speaking Community

Ábhair: Miontuairiscí an chruinnithe ar an 25 Samhain 2020, Comhfhreagras faighte ag an gComhchoiste, Cúrsaí eacnamaíochta, teanga, cultúrtha, oideachais, forbartha pobail, agus fóillíochta sa Ghaeltacht, Aon Ghnó Eile

View video

Wed, 25 Nov 2020

Committee on the Irish Language, Gaeltacht and the Irish-speaking Community

Ábhair: Miontuairiscí an chruinnithe ar an 18 Samhain 2020, Comhfhreagras faighte ag an gComhchoiste, Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2020 – a éifeachtaí a bheidh na leasuithe a mholtar sa Bhille maidir le seirbhís phoiblí dhátheangach a sholáthar do phobal na Gaeltachta agus do phobal labhartha na Gaeilge, Aon Ghnó Eile

View video

Recent documents

Thu, 10 Dec

Ráiteas tosaigh, Liam Mac Cóil, Scríbhneoir

Ráiteas tosaigh, Liam Mac Cóil, Scríbhneoir (PDF)

Wed, 25 Nov

Ráiteas tosaigh, An Dochtúir John Walsh, Léachtóir Sinsearach Gaeilge, Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh, Ollscoil na hÉireann Gaillimh

Ráiteas tosaigh, An Dochtúir John Walsh, Léachtóir Sinsearach Gaeilge, Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh, Ollscoil na hÉireann Gaillimh (PDF)

Wed, 18 Nov

Ráiteas tosaigh, Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach, Fhoras na Gaeilge

Ráiteas tosaigh, Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach, Fhoras na Gaeilge (PDF)

Committee contact details

Committee on the Irish Language, Gaeltacht and the Irish-speaking Community

Leinster House

Kildare Street

Dublin 2

D02 XR20

Clerk to the Committee

Eugene Ó Cruadhlaoich

(01) 618 3780

gaeilge@oireachtas.ie

Press Officer

Alan Neary

(01) 618 4743

(086) 010 7500

alan.neary@oireachtas.ie