Next meeting:

Last updated - 27 Jul 2021, 15.18

There are currently no scheduled meetings for this Committee.

The Committee is dedicated to promoting the use of Irish as a vernacular language in every aspect of Irish life.

Date established: 20 Feb 2020

House: 33rd Dáil, 26th Seanad

Press releases

21 Jul 2021, 15.05

Comhchoiste chun suíomh iomlán dátheangach a dhéanamh de Thithe an Oireachtais a phlé

20 Jul 2021, 13.09

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge chun plé a dhéanamh ar Chláir Nuachta Ghaeilge le Raidió Teilifís Éireann agus TG4

13 Jul 2021, 12.25

Todhchaí na gColáistí Gaeilge mar Ghné Lárnach de Gheilleagar na Gaeltachta

Recent videos

Thu, 22 Jul 2021

Committee on the Irish Language, Gaeltacht and the Irish-speaking Community

Ábhair: Suíomh iomlán dátheangach a dhéanamh de Thithe an Oireachtais, Aon Ghnó Eile

View video

Wed, 21 Jul 2021

Committee on the Irish Language, Gaeltacht and the Irish-speaking Community

Ábhair: Cláir Nuachta Gaeilge, Aon Ghnó Eile

View video

Wed, 21 Jul 2021

Committee on the Irish Language, Gaeltacht and the Irish-speaking Community

Ábhair: Seirbhísí Poiblí Dátheangacha na gComhlachtaí Poiblí agus líon na seirbhíseach dátheangach, Aon Ghnó Eile

View video

Recent documents

Thu, 22 Jul

Ráiteas tosaigh, Peter Finnegan, Cléireach na Dála agus Ard-Rúnaí Sheirbhís Thithe an Oireachtais, Seirbhís Thithe an Oireachtais

Ráiteas tosaigh, Peter Finnegan, Cléireach na Dála agus Ard-Rúnaí Sheirbhís Thithe an Oireachtais, Seirbhís Thithe an Oireachtais ()

Wed, 21 Jul

Ráiteas tosaigh, Alan Esslemont, Príomhfheidhmeannach, TG4

Ráiteas tosaigh, Alan Esslemont, Príomhfheidhmeannach, TG4 ()

Wed, 21 Jul

Ráiteas tosaigh, David Cagney, Leas-Ard-Rúnaí, Príomhoifigeach Acmhainní Daonna na Státseirbhíse, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Ráiteas tosaigh, David Cagney, Leas-Ard-Rúnaí, Príomhoifigeach Acmhainní Daonna na Státseirbhíse, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ()

Committee contact details

Committee on the Irish Language, Gaeltacht and the Irish-speaking Community

Leinster House

Kildare Street

Dublin 2

D02 XR20

Clerk to the Committee

Eugene Ó Cruadhlaoich

(01) 618 3780

gaeilge@oireachtas.ie

Press Officer

Petrina Vousden

(01) 618 3437

(085) 8745 295

petrina.vousden@oireachtas.ie