Skip to main content
Normal View

Dáil Éireann debate -
Wednesday, 17 Aug 1921

Vol. S No. 2

TUARASGABHAIL ON AIRE AIRGID.

submitted the following Report :—

Cunntas an Airgead mar a bhí sé ar an 30adh lá de Mheitheamh, 1921, tar éis críoch do chur ar obair an lae.

DO FRITHEADH

DO

AN FARISBAR DO TUGADH ISTEACH

An Cunntas sa Bhaile

£233,855

" " i gCéin

780,026

£1,013,881

AIRGEAD DO FRITH

An Iasacht in Eirinn

1,756

Ciste na Saorthoilidheachta in Eirinn

689

Tuilleamh o sna hAireachtaí agus Airgead eile

12,729

Airgead do tugadh anall O Mherioca an Iasacht

84,615

Ciste na Saorthoilidheachta Gaimbín

25,237

Do fritheadh agus do bhi le fághail

7,414

132,440

£1,146,321

DO CAITHEADH.

(a) IN EIRINN

An méid do chaith na hAireachtaí (Ta costaisí na nUraí tógtha isteach anso)

£111,269

(b) I gCEIN (féach an nóta ag á bhun so)

1. Airgead do tugadh go hEirinn

25,000

2. Meastachán na gCostaisí

15,245

3. Bhótaí

197,486

4. An Méid atá i dTaisce

137,500

FARISBAR

In Eirinn

255,025

I gCéin (dréir meastacháin)

404,796

£1,146,321

Tugtar fé ndeara, i dtaobh an Airgid i gCéin atá luaidthe thuas gur sa gcéad áit atá an Farisbarr do bhí ann ar an 30adh lá d'Aibreán, 1921, agus sa dara áit an méid do caitheadh ón lá soin. Maidir leis na tuairiscí do cuireadh os bhúr gcomhair le déanaí, cuimhneoidh sibh gur cuireadh síos ar chunntas an airgid seo, suas go dtí an lá san. Tuigtear gur farisbarr dréir meastacháin an méid atá i gCéin, toisc gan críoch do chur ar na cunntaisí thall go fóill. Bfhéidir go gcaithfear níos mó ná tá luaidhte, ach ar an dtaobh eile is dóichighe go mbeidh níos mó ná san de thuilleamh ag teacht isteach.

Mar is eol do Theachtaí na Dála, beidh ceisteanna le plé go bhfuil baint aca leis an airgead in Éirinn, agus tá na miontuairiscí ina dtaobh san le fagháil ar phaipéirí fé leith.

Táim-se sásta le staid an Airgid. Tá roinnt mhaith d'ór i dtaisce againn. Do tugadh cead duinn Iasachtaí Nua do chur fé sheóla sa bhaile agus i gcéin, agus táthar ag ullamhú ina gcóir.

I rith na tréimhse go bhfuil trácht uirthi anois, do dineadh gnó na hAireachta so go maith, agus cé go raibh an namhaid ar thóir ár geiste níor fhéad sé breith suas leis.

Bítear ag mionscrúdú cunntaisí na nAireacht go léir i gcomhnuí, agus tá ag eirghe leis an obair seo.

Mícheál O Coileáin.

15/8/1921.

[Translation].

Statement of the position as at close of business on 30th June, 1921.

RECEIPTS.

TO BALANCES BROUGHT IN

(a) Home Account

£233,855

(b) Foreign Account

£780,026

(See note below)

£1,013,881

TO FUNDS RECEIVED

Home Account (a) Loan

£1,756

(b) S.D. Fund

689

Departmental Revenue and Miscellaneous Items

12,729

Transfers of Funds

(a) U.S.A. Loan

84,615

(b) " S.D. Fund

25,237

Interest Received and Accrued

7,414

132,440

Total

£1,146,321

THE DISBURSEMENTS HAVE BEEN:

(a) HOME

Expenditure on Departments (including Trustees' Expenses)

£111,269

(b) FOREIGN (see note below)

1. Transfers of Funds

25,000

2. Estimated Outlay

15,245

3. Votes

197,486

4. Reserves

137,500

BALANCE

Home

255,025

Foreign (estimated)

404,796

£1,146,321

It is to be noted that in the Foreign amounts, set out above, the figures represent on the Receipts side the balance as at the 30th April last, and on the other side, the expenditure as from the same date. It will be remembered that the Statement submitted recently brought the Foreign accounts up to that date. It is to be observed that the balance held abroad is only an estimate, as all the accounts from the Foreign centres are not yet completed. The expenditure may exceed the amount given here, but on the other hand there will be revenue which will probably more than counterbalance it.

As is known to Dáil Members, there are proposals pending connected with the general aspect of Finances in Ireland. These proposals are contained in detail in Supplementary Papers.

The position of our funds I regard as satisfactory. There is a sufficient Gold Reserve. The raising of new Loans at home and abroad has been sanctioned, and the details are being attended to.

The Department has operated throughout the period under review in a satisfactory manner. The arrangements made to meet the enemy attack on our funds have so far frustrated his designs.

A complete audit of all Departmental Receipts and Expenditure is maintained at all times, and works well.

MICHAEL COLLINS.

15/8/21.

Is maith liom a chur os cóir na Dála go gcuirfear an díospóireacht ar an dtuairisg seo ar cáirde go dtí an Siosón Príomháideach.

Is mian liom-sa cuidiú leis an rún san.

Ceist curtha agus aontuithe.

Top
Share