REPORT OF STANDING ORDERS COMMITTEE.

—An céad rud eile anois ar an gClár 'seadh:— Tuarasgabháil ón gCoiste ar Bhuan-Órduithe. I will ask the Clerk to read the Report of the Committee on Standing Orders.

The Clerk of the Dáil read the Report as follows:—