REPORT OF STANDING ORDERS COMMITTEE. - TUARASGABHÁIL ÓN gCOISTE AR BHUAN-ORDUITHE.

(Report of Committee on Standing Orders.)

Do ceapadh an Coiste seo do réir an rúin seo leanas do cuireadh i bhfeidhm ag an nDáil ar an 11adh Meadhon Foghmhair, 1922:—

This Committee was appointed by resolution of the Dáil adopted on the 11th September, 1922, in the following terms:—

(a) “Go gceapfar Teachtaí P. O hAodha, P. Béaslaí, L. de Róiste, S. O Faoileacháin, U. MacCumhaill, L. O Briain, R. Mac Fheorais, agus S. O Ruanaidh agus go bhfuilid anso ceaptha mar Choiste den Dáil chun Buan-Orduithe d'ollmhú a stiúróidh obair na Dála agus go mbeidh tuarasgabháil uatha ag an nDáil fé cheann trí lá.

(a) “That Deputies P. Hughes, P. Beaslai, L. de Róiste, J.B. Whelehan, W. Cole, W. O'Brien, R. Corish and J. Rooney be and are hereby appointed to be a Committee of the Dáil to prepare Draft Standing Orders to regulate the business of the Dáil and to report to the Dáil within three days.

(b) Go mbeidh Ceann Comhairle na Dála mar Cheann Comhairle ar an gCoiste.”

(b) That the Chairman of the Dáil be Chairman of the Committee.”

Do réir an rúin seo do tháinig an Coiste le chéile cheithre uaire agus do shocruighdar d'aon ghuth Buan-Orduithe áirithe do mhola don Dáil. Do bhíodar so sa Tuarasgabháil darb dáta an 14adh Meadhon Foghmhair, 1922, do cuireadh os cóir na Dála ar an 18adh Meadhon Foghmhair, 1922. Le linn na díosbóireachta d'eirigh as san do tráchtadh ar rudaí áirithe, agus do cinneadh ar na Buan-Orduithe do chur ar ais go dtí an Coiste, agus a iarraidh ar an gCoiste Buan-Orduithe eile do cheapa agus do thabhairt do sna Teachtaí Dé hAoine, 22adh Meadhon Foghmhair, 1922. Do thairg Uáitéar Mac Cumhaill an rún so leanas, agus do glacadh leis: “Go nglacfar leis na Buan-Orduithe do ceapadh ag an gCoiste go dtí Dé Luain, an 25adh lá den mhí, agus, idir an dá linn, go gcuirfear pé leas-rún is maith le Teachtaí fé bhráid an Choiste go dtí Dé Céadaoin, an 20adh Meadhon Foghmhair, ar an lá is déanaí dhe, agus go mbeidh tuarasgabháil ag an nDáil on gCoiste Dé Luain an 25adh den mhí ar an lá is déanaí dhe.”

In pursuance of this resolution the Committee met four times, and unanimously decided to recommend certain Standing Orders to the Dáil. These were contained in their Report, dated the 14th September, 1922, which was submitted to the Dáil on the 18th September, 1922. In the course of the discussion which ensued certain suggestions were made, and it was decided to recommit the proposed Standing Orders, and to ask the Committee to circulate an alternative draft on Friday, the 22nd September, 1922. On the motion of Deputy W. Cole, the following resolution was then adopted: “That the draft Standing Orders be adopted until Monday, the 25th inst., and that, meanwhile, any amendment desired shall be submitted to the Committee not later than Wednesday, September 20th, and that the Committee report to the House not later than Monday, 25th inst.”

Do réir an ordú so do tháinig an Coiste le chéile dhá uair eile. Do fuarthas leasrúin ó Thomás Mac Eoin, Darghal Figes agus Pádraig Mag Ualghairg agus do cuireadh trí chéile iad. Do tugadh ansan fé lán-sgrúdú do dhéanamh ar an gcéad dreacht, agus táthas ag tairsgint anso dreacht eile go raibh an Coiste ar aon aigne ina thaobh.

In compliance with these instructions the Committee met on two further occasions. Suggested amendments were received from Deputies Johnson, Figgis, and McGoldrick, and considered. A complete revision of the first draft was then undertaken, and a further draft is submitted herewith, on which a unanimous agreement was reached by the Committee.

(Sighnithe),

MÍCHEÁL O hAODHA,

PEADAR O hAODHA,

PIARAS BÉASLAÍ,

LIAM de RÓISTE,

SEOSAMH O FAOILEACHÁIN,

LIAM O BRIAIN,

RISTEARD MAC FHEORAIS,

SEÁN O RUANAIDH,

UÁITÉAR MAC CUMHAILL.

21adh Meadhon Foghmhair, 1922.

An céad rud eile ar a gClár sé "Abhar Rúin ó Seosamh O Faoileacháin go nglacfar leis na Buan-Orduithe (an Dara Dreacht) atá molta ag an gCoiste ar Bhuan-Orduithe.

I beg formally to move the adoption of the Report on Standing Orders.

I second the motion.

Togfaimid na leas-rúin anois.