I gCoiste ar an mBille um Bunreacht Shaorstait Eireann. (In Committee on the Constitution of Saorstát Eireann Bill.)

AN CEANN COMHAIRLE

The Dáil will now go into Committee on the Constitution of Saorstát Eireann Bill.