PUBLIC BUSINESS. - THE OIREACHTAS LIBRARY.

Reported: That Seanad Eireann has passed the following Resolution:—
"Go n-aontuíonn an Seanad go bhfuil sé oiriúnach Có-Choiste a bheidh có-chéanta do thriúr ball den Dáil agus do thriúr ball den tSeanad do bhunú chun congnamh agus comhairle do thabhairt don Cheann Comhairle agus don Chathaoirleach i dtreora agus i stiúra Leabharlainn an Oireachtais: go bhfágtar fén gCoiste Roghnathóireachta baill an tSeanaid do toghnú: agus go gcuirtear teachtaireacht chun na Dála dá réir sin."
"That the Seanad agrees that it is expedient that a Joint Committee, consisting of three members of the Dáil and three members of the Seanad, be set up to assist and advise the Ceann Comhairle and the Cathaoirleach in the direction and control of the Oireachtas Library: that the selection of the Seanad members be referred to the Committee of Selection: and that a Message be sent to the Dáil accordingly."
Ordered: That a Joint Committee, consisting of three members of the Dáil, and three members of the Seanad, be set up to assist and advise the Ceann Comhairle and the Cathaoirleach in the direction and control of the Oireachtas Library.
Ordered: That a Message be sent to the Seanad acquainting them accordingly.
Ordered: That the Committee of Selection nominate three Deputies to serve on the Joint Committee.