Nomination of the Executive Council.

Tairgim:

“Go n-aontuighidh an Dáil le hainmniúchán na dTeachtaí agus an tSeanadóir so leanas mar Airí, chun bheith ina mbaill den Ard-Chomhairle, agus i gceannas na Ranna atá ainmnithe anso shíos:—

“That the Dáil assents to the nomination of the following Deputies and Senator as Ministers, to be members of the Executive Council and in charge of the Departments named hereunder:—

An tUachtarán, i gceannas na Roinne Gnóthaí Coigríche;

The President, in charge of the Department of External Affairs;

Seán T. O Ceallaigh, Leas-Uachtarán, i gceannas na Roinne Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí;

Deputy Seán T. O'Kelly, Vice-President, in charge of the Department of Local Government and Public Health;

Pádraig Ruithléis, i gceannas na Roinne Dlí agus Cirt;

Deputy Patrick J. Ruttledge, in charge of the Department of Justice;

Seán F. Lemass, i gceannas na Roinne Tionnscail agus Tráchtála;

Deputy Seán F. Lemass, in charge of the Department of Industry and Commerce;

Seán Mac an tSaoi, i gceannas na Roinne Airgid;

Deputy Seán MacEntee, in charge of the Department of Finance;

Séamus O Riain, i gceannas na Roinne Talmhaíochta;

Deputy James Ryan, in charge of the Department of Agriculture;

Proinnsias O hAodhagáin, i gceannas na Roinne Cosanta;

Deputy Frank Aiken, in charge of the Department of Defence;

Tomás O Deirg, i gceannas na Roinne Oideachais;

Deputy Thomas Derrig, in charge of the Department of Education;

Seosamh O Conghaile, Seanadóir, i gceannas na Roinne Tailte agus Iascaigh;

Senator Joseph Connolly, in charge of the Department of Lands and Fisheries;

Gearóid Ó Beólain, i gceannas na Roinne Puist agus Telegráfa.

Deputy Gerald Boland, in charge of the Department of Posts and Telegraphs.

Question put and agreed to.