Skip to main content
Normal View

Dáil Éireann debate -
Wednesday, 30 Oct 1935

Vol. 59 No. 1

Written Answers. - Tithe do Thógáil.

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 30/6/1935, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

(a)

(b)

Líomatáiste

Daoine Príobháideacha

Cumainn Mhaithasa Puiblí

Iomláin

Méid tithe a chríochnuíodh um an 30-6-'35 ag

Méid deontas a híocadh um an 30-6-'35 le

Méid tithe a chríochnuíodh um an 30-6-'35 ag

Méid deontas a híocadh um an 30-6-'35 le

Méid Tithe

Méid Deontas

£

£

£

Corcaigh

183

11,275

106

6,140

289

17,415

Baile Atha Cliath

1,991

113,911

653

37,325

2,644

151,236

Luimneach

125

7,315

125

7,315

Portláirge

8

475

8

475

An Uaimh

8

500

8

500

Ath Luain

19

1,150

19

1,150

Béal Atha'n Fheadha

22

1,260

22

1,260

Baile Ath Hí

1

45

1

45

Béal Atha Na Sluagh

7

440

7

440

Béal Tairbeirt

3

200

3

200

Brí Chualann

88

4,915

88

4,915

Bun Crannaighe

2

140

2

140

Bun Dobharáin

1

45

1

45

Ceatharlach

15

940

15

940

Caiseal

3

190

3

190

Cáisleán An Bharraigh

24

1,422

9

630

33

2,052

Cáisleán Mathghamhnach

5

260

5

260

An Cabhán

10

560

10

560

Clanna Chaoilte

11

640

11

640

Cluain Meala

14

805

14

805

Muinchille

3

210

3

210

Droichead Atha

9

535

9

535

Dún Dealgan

30

1,850

26

1,820

56

3,670

Dún Garbháin

18

1,018

18

1,018

Dún Laoghaire

365

20,965

365

20,965

Inis

30

1,838

30

1,838

Gaillimh

226

13,113

226

13,113

Gránárd

1

60

1

60

Beann Eadair

96

5,620

2

90

98

5,710

Cill Choinnigh

9

478

9

478

Cill Airne

11

610

11

610

Cill Ruis

7

460

7

460

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceanainn

1

70

1

70

Lios Tuathail

22

1,410

22

1,410

Longphort

3

150

3

150

Maghchromtha

1

60

1

60

Mainistir na Coran

1

60

1

60

Muineacháin

8

535

8

535

Nás na Ríogh

10

675

10

675

Aonach Urmhumhan

11

647

11

647

Ros Mhic Treoin

7

355

7

355

Sciobairín

6

400

6

400

Sligeach

18

1,075

18

1,075

Teampall Mór

8

395

8

395

Dúrlas Éile

15

800

15

800

Tiobraid Arann

8

480

8

480

Tráighlí

24

1,390

24

1,390

Tulach Mhór

1

60

1

60

Cathair na Mart

10

488

10

488

Loch gCarman

8

419

8

419

Cill Mhanntáin

7

425

7

425

Eochaill

18

1,120

18

1,120

Baile Atha Fhirdhiadh

6

370

6

370

Baile Brigín

3

200

3

200

Droichead na Banndan

22

1,420

22

1,420

Beanntraighe

6

380

6

380

Mainistir na Buaille

1

45

1

45

Droichead Nua

1

60

2

130

3

190

Fiodh Árd

1

50

1

1

50

Guaire

6

360

6

360

Cill Chaoidhe

10

640

3

200

13

840

Baile Locha Riach

2

110

2

90

4

200

Móinteach Milic

1

70

1

70

Muileann Cearr

9

530

9

530

Caisleán Nua

16

1,020

16

1,020

Port Laoighise

8

510

8

510

Rath Caola

1

60

1

60

Roscomáin

3

190

3

190

Tuaim

54

3,325

8

560

62

3,885

IOMLÁIN

3,680

213,449

815

47,235

4,495

260,684

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cade an méid tithe, maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe, um an 30/6/1935, ins gach Tuathliomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé méid na dtithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tithe a chríochnuíodh um an 30/6/35 ag daoine Príobhádeacha

Tithe a chríochnuíodh um an 30/6/35 ag Cumainn Mhaitheasa Puibli:

Liomatáiste

Sclábhaithe talamhíochta

Feirmeóiri ná fúil thar £15 luachála ortha

Feirmeóirí go bhfuil idir £ 15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1) agus (2) agus (3)

Iomláin

Sclábhaithe talamhaíochta

Feirmeóirí ná fuilthar £ 15 luachála ortha

Feirmeóiri go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Iomlán

Méid Iomlán na dtithe a chriochnuiodh um an 30/6/35

Méid Iomlán na ndeontas a híochadh um an 30/6/35

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontas

Méid Tithe

Méid Deontats

Méid Tithe

Méid Deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

1

60

5

225

6

285

6

285

An Cabhán

2

140

11

760

5

300

41

1,800

59

3,000

10

780

24

1,920

14

970

48

3,670

107

6,670

An Clár

2

140

11

770

5

300

54

2,403

72

3,613

30

2,390

104

8,275

26

1,810

160

12,475

232

16,088

Coreaigh

66

4,603

91

6,360

21

1,260

407

18,220

585

30,443

21

1,675

28

2,230

9

630

58

4,535

643

34,978

Dún na nGall

20

1,400

110

7,626

3

180

63

2,710

196

11,916

5

395

24

1,880

1

70

30

2,345

226

14,261

Baile Átha Cliath

34

2,380

7

485

2

120

672

30,277

715

33,262

4

320

4

320

719

33,582

Gaillimh

11

760

56

3,910

12

720

61

2,725

140

8,115

21

1,675

147

11,755

39

2,710

207

16,140

347

24,255

Ciarraidhe

11

770

4

275

3

179

105

4,695

123

5,919

207

16,510

162

12,940

39

2,710

408

32,160

531

38,079

Cill Dara

1

65

1

70

21

945

23

1,080

20

1,595

20

1,600

5

350

45

3,545

68

4,625

Cill Choinnigh

8

560

8

560

3

180

22

980

41

2,280

41

2,280

Laoighis

1

70

2

140

15

665

18

875

1

80

23

1,835

9

630

35

2,545

51

3,420

Liathdruim

4

270

32

2,189

4

240

48

2,055

88

4,754

10

785

35

2,750

6

400

51

3,935

139

8,689

Luimneach

14

980

27

1,020

5

300

140

6,390

186

8,690

39

3,120

21

1,680

6

420

66

5,220

252

13,910

Longphort

17

1,180

2

120

11

495

30

1,795

30

1,795

Lughbhaidh

1

70

34

1,525

35

1,595

17

1,360

31

2,480

6

42

54

4,260

89

5,855

Muigheo

1

70

121

5,384

122

5,454

104

8,312

615

49,107

42

2,925

761

60,344

883

65,798

An Mhidhe

4

280

7

485

1

60

12

540

24

1,365

3

210

3

210

27

1,575

Muineachán

13

885

4

230

25

1,105

42

2,220

6

480

157

12,545

24

1,680

187

14,705

229

16,925

Ua bhFáilighe

3

210

2

140

1

55

3

135

9

540

9

720

21

1,677

7

490

37

2,887

46

3,427

Roscomáin

4

280

38

2,640

2

120

59

2,655

103

5,695

8

640

83

6,615

11

765

102

8,020

205

13,715

Sligo

2

140

20

1,380

4

240

56

2,490

82

4,250

13

1,040

89

7,115

19

1,320

121

9,475

203

13,725

Tiobraid Árann Thuaidh

4

280

6

420

7

420

23

1,030

40

2,150

3

240

1

80

4

320

44

2,470

Tiobraid Árann Theas

1

70

4

280

25

1,106

30

1,456

19

1,520

10

800

1

70

30

2,390

60

3,846

Portlairge

3

210

1

70

26

1,162

30

1,442

1

80

1

80

31

1,522

Iar Mhidhe

2

140

10

690

5

300

7

315

24

1,445

2

160

13

1,035

8

560

23

1,755

47

3,200

Loch gCarman

35

2,445

14

974

5

300

29

1,300

83

5,019

83

5,019

Cill Mhanntáin

2

140

1

70

2

120

17

762

22

1,092

22

1,092

IOMLÁN

235

16,403

494

33,449

97

5,804

2,102

94,094

2,928

149,750

550

43,877

1,608

128,319

275

19,140

2,433

191,336

5,361

341,086

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe, um an 30/6/1935, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

(a)

(b)

Líomatáiste

Sclábhaithe Talmhaíochta

Mionfheirmeoirí

Iomláin

Méid tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe ag

Méid deontas a bhí le n-íoc le

Méid tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe ag

Méid deontas a bhí le n-íoc le

Méid Tithe

Méid deontas

£

£

£

Ceatharlach

8

295

8

295

An Cabhán

6

210

110

4,195

116

4,405

An Clár

6

222

84

3,337

90

3,559

Corcaigh

58

2,210

386

14,762

444

16,972

Dún na nGall

5

200

60

2,335

65

2,535

Áth Cliath

6

235

1

40

7

275

Gaillimh

6

225

112

4,367

118

4,592

Ciarraidhe

24

960

111

4,223

135

5,183

Cill Dara

5

200

19

760

24

960

Cill Choinnigh

6

235

33

1,273

39

1,508

Laoighis

10

351

74

2,869

84

3,220

Liathdruim

2

80

75

2,943

77

3,023

Luimneach

19

745

56

2,194

75

2,939

Longphort

46

1,723

46

1,723

Lughbhaidh

67

2,624

557

21,503

624

24,127

Muigheo

12

478

154

6,032

166

6,510

An Mhidhe

15

573

82

2,985

97

3,558

Muineachán

3

120

213

8,237

216

8,357

Uí bFáilghe

5

196

38

1,450

43

1,646

Roscomáin

3

120

66

2,870

69

2,990

Sligeach

1

40

57

2,278

58

2,318

Tiobraid Árann Thuaidh

5

200

36

1,384

41

1,584

Tiobraid Árann Theas

3

105

38

1,465

41

1,570

Portláirge

6

225

38

1,392

44

1,617

An Íar Mhidhe

2

80

20

760

22

840

Loch gCarman

8

305

34

1,234

42

1,539

Cill Mhanntáin

7

280

21

770

28

1,050

IOMLÁN

290

11,219

2,529

97,676

2,819

108,895

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith i Saorstát Eireann, cadé an méid tithe a bhí faigthe, um an 30/6/1935, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste

Méid tithe abhí faighte ag an údarás áitiúil um an 30-6-'1935

Baile Átha Cliath

2

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/6/1935, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/1935.

Líomatáiste

Méid Tithe a chríochnuíodh um an 30-6-1935

Méid Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30-6-1935

Corcaigh

355

78

Áth Cliath

*555

176

Luimneach

412

200

Portláirge

172

Cluain Meala

182

Nil

Droichead Átha

308

34

Dún Laoghaire

350

18

Cill Choinnigh

131

Nil

Sligeach

134

Nil

Loch gCarman

130

14

An Uaimh

19

Áth Luain

91

Baile Átha h-I

93

Béal Átha'n Fheadha

96

Brí Chualann

286

106

Carraig Mhacaire Rois

49

Carraig-na-Siúire

47

Caisleán Mhathghamhnach

26

An Cabhán

34

Ceannanus Mór

44

Clanna Chaoilte

16

Cobh

30

Muinchille

4

Dún Dealgan

51

Inis Córthaidh

60

Mainistir Fhear Muighe

41

Gaillimh

211

19

Beann Eadair

17

Cill Ruis

66

Longphort

10

Maghchromtha

20

Magh Ealla

81

46

Muineachán

42

Teampall Mhór

50

Dúrlas Éile

175

Tiobraid Árann

45

Tráighlí

183

Baile Átha Thruim

40

Tulach Mhór

56

Cathair na Mart

39

12

Pasáiste

18

Cill Mhanntáin

28

Eochaill

20

Baile Áth Fhirdiadh

57

Éadan Doire

38

Móinteach Milic

22

Leitir Ceanain

36

Béal Átha na Sluagh

41

Cill Áirne

46

Lios Tuathall

104

Cluain Eois

73

73

Mainistir na Buaille

24

Dún Garbháin

86

Ceatharlach

132

Muinebheag

66

Nil

Biorra

52

Gránárd

32

Muileann Céarr

24

Ros Mhic Treóin

13

Béal Átha Beithe

10

Caiseal Mumhan

66

66

IOMLÁIN

5,739

842

*Calluíonn an figiúir seo an méid tithe a tógadh le h-aghaidh daoine a chómnuíodh i líomatáistí a ghlanadh agus a fheabhsuigheadh o shoin.

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/6/1935, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/1935.

Líomatáiste

Méid Tithe a chríochnuíodh um an 30-6-1935

Méid Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30-6-1935

Corcaigh

83

Áth Cliath

*1,974

293

Portláirge

64

Cluain Meala

64

Nil

Dún Laoghaire

20

10

Cill Choinnigh

11

Nil

Sligeach

59

Nil

Loch gCarman

22

An Uaimh

32

Áth Luain

12

Béal Átha'n Fheadha

67

Carraig Mhacaire Rois

10

Carraig-na-Siúire

25

13

An Cabhán

24

Muinchille

12

Dún Dealgan

141

Gaillimh

45

10

Beann Éadair

19

Cill Ruis

24

Longphort

48

Magh Ealla

4

3

Tiobraid Árann

9

Tráighlí

30

Baile Áth Thruim

26

Cathair na Mart

4

Pásáiste

28

Cill Mhanntáin

10

Baile Áth Fhirdiadh

10

Móinteach Millic

4

4

Cill Áirne

27

Cluain Eois

18

17

Droichead Nua

24

Béal Átha Beithe

9

Portlaoighise

13

Bun Dobharáin

12

Cionn tSáile

8

Mainistir na Coran

26

Sciobairín

20

Nás na Ríogh

13

Baile Brigin

34

Beanntraighe

8

Baile Locha Riach

15

3

IOMLÁIN

3,108

353

*Foluíonn an figiúir seo, 982 tithe a chuireadh ar chíos chun daoine as tithe cómhnaithe (nár áireamhígheadh fós lena leagtha) de thoisg an iomad daoine bheith i seomraí aonair, de thoisg daoine bheith i seomraí fé thalamh, de thoisg daoine bheith i tithe díobhálacha, nó de thoisg an eitinn bheith ar dhaoine den líntighe.

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamhoiriúnach chun comhnuithe do leagadh ins gach Baile-líomatáiste, um an 30/6/1935, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste

Méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamhóiriúnach chun comhnuithe a leagadh um an 30/6/1935

Corcaigh

259

Átha Cliath

148

Luimneach

5

Portláirge

125

Cluain Meala

87

Droichead Átha

208

Dún Laoghaire

287

Cill Choinnigh

128

Sligeach

37

Loch gCarman

73

An Uaimh

9

Áth Luain

51

Baile Átha h-Í

93

Béal Átha'n Fheadha

72

Brí Chualann

26

Carraig Mnachaire Rois

48

Carraig na Siúire

3

Caisleán Mhathghamhnach

11

An Cabhán

26

Ceannanus Mór

46

Muinchille

8

Dún Dealgan

44

Inis Córthaidh

47

Mainistir Fhear Muighe

32

Gaillimh

33

Beann Éadair

7

Cill Ruis

6

Longphort

Nil

Maghchromtha

1

Magh Ealla

24

Muineachán

45

Teampall Mór

Nil

Dúrlas Éile

160

Tiobraid Árann

Nil

Tráighlí

Nil

Baile Átha Truim

45

Tulach Mhór

56

Cathair na Mart

42

Pasáiste

18

Cill Mhanntáin

3

Eochaill

20

Baile Átha Fhirdiadh

31

Éadan Doire

15

Móinteach Mílic

22

Leitir Ceanainn

16

Béal Átha na Sluagh

Nil

Cill Áirne

47

Lios Tuathail

Nil

Cluain Eois

18

Mainistir na Buaille

Nil

Dún Garbháin

86

Ceatharlach

63

Droichead Nua

Nil

Muinebheag

66

Biorra

12

Gránárd

26

Muileann Cearr

22

Ros Mhic Treóin

13

Béal Átha Beithe

9

Portlaoighise

Nil

Bun Dobharáin

Nil

Caiseal Mumhan

Nil

IOMLÁIN

2,779

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/6/1935, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/1935.

Líomatáiste

Méid tithe a chríochnuíodh um an 30/6/1935

Méid tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/1935

Ceatharlach

55

1

An Cabhán

72

4

An Clár

22

4

Corcaigh

148

23

Dún na nGall

4

Áth Cliath

500

61

Gaillimh

16

Ciarraidhe

88

2

Cill Dara

244

22

Cill Choinnigh

103

Laoighis

117

1

Liathdruim

29

Luimneach

75

30

Longphort

30

Lughbhaidh

343

26

Muigheo

17

8

An Mhidhe

205

5

Muineachán

24

Ua bFáilghe

210

46

Roscomán

144

33

Sligeach

56

11

Tiobraid Árann Thuaidh

406

106

Tiobrad Árann Theas

52

13

Portlairge

261

33

An Iar Mhidhe

201

17

Loch gCarman

525

14

Cill Mhanntáin

345

49

IOMLÁIN

4,202

509

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach contae, cadé méid na gcoisanna ar thithe sclábhaithe talmhaíochta is ion-bhailithe in aghaidh na bliana dar chríoch an 31/3/1935, agus cadé méid iomlá na gcíosanna san.

Contae

Méid Chíos ionbhailithe in aghaidh na bliana dar chríoch an 31-3-1935

£

s.

d.

An Cabhán

4,988

10

8

Dún na nGall

11,240

16

7

Muineachán

3,480

5

1

An Clár

12,490

10

7

Corcaigh (Thuaidh)

11,930

0

5

Corcaigh (Theas)

27,713

17

11

Corcaigh (Thiar)

6,277

7

0

Ciarraidhe

35,325

17

11

Luimneach

20,116

1

9

Tiobraid Árann (Thuaidh)

7,134

16

9

Tiobraid Árann (Theas)

8,608

3

4

Portláirge

6,165

11

6

Ceatharlach

3,385

7

4

Áth Cliath

18,898

9

1

Cill Dara

8,430

3

5

Cill Choinnigh

7,067

1

3

Laoighis

6,816

5

6

Longphort

3,398

10

5

Lughaidh

6,628

15

10

An Mhidhe

12,445

14

Ua bhFáilghe

6,130

15

9

Íar Mhidhe

9,617

12

Loch gCarman

9,676

10

11½

Cill Mhanntáin

5,421

16

7

Gaillimh

7,623

15

7

Liathdruim

4,309

0

10½

Muigheo

4,103

2

6

Roscomán

2,876

3

9

Sligeach

3,921

6

4

IOMLÁIN

£276,222

12

2

D'fhiafraí

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa se, i dtaobh gach contae, cadé méid an riaráiste chíosa bhí ar thithe sclábhaithe talmhaíochta ar an 31/3/1935.

Contae

Méid an Riaráiste Chíosa ar an 31-3-1935

£

An Cabhán

543

Dún na nGall

1,802

Muineachán

863

An Clár

4,122

Corcaigh (Thuaidh)

1,096

,, (Theas)

7,073

,, (Thiar)

766

Ciarraidhe

14,508

Luimneach

6,304

Tiobráid Árann Thuaidh

150

,, (Theas)

1,195

Portláirge

1,140

Ceatharlach

104

Áth Cliath

461

Cill Dara

858

Cill Choinnigh

1,521

Laoighis

Nil

Longphort

402

Lughaidh

678

An Mhidhe

1,206

Ua bhFáilghe

565

Íar Mhidhe

1,525

Loch gCarmáin

1,162

Cill Mhanntáin

458

Gaillimh

2,155

Liathdruim

1,376

Muigheo

1,126

Roscomán

220

Sligeach

570

IOMLÁIN

£53,949

Top
Share