Written Answers. - Tithe do thógáil.

D'fhiafraigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Báile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 30/9/'40, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas de chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste.

Méid tighthe a bhí faighte ar an údarás aitiúil um an 30/9/40.

Baile Atha Cliath

25

D'fhiafraigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomatáiste, um an 30/9/'40, mar chothrom i gcoimnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe

(Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Liomatáiste

Méid tighthe a leagadh um an 30/9/40

Corcaigh

691

Áth Cliath

1,077

Luimneach

259

Portláirge

205

An Uaimh

55

Béal Átha h-I

199

Árd Fhirdiadh

59

Áth Luain

200

Inbhear Mór

70

Brí Chualann

213

Bun Dóbhrann

1

Béal Átha na Sluagh

57

Béal Átha Beithe

28

Béal Tairbeart

41

Biorra

125

Béal Átha'n Fheadha

340

Béal Átha Seannaigh

82

Cluain Eóis

102

Carraig Mhacaire Rois

61

Cabhán

35

Muinchille

29

Caisleán Mhagamhnach

39

Caiseal

110

Caisleán a' Bharraigh

76

Cluain Meala

145

Calainn

26

Ceannanus Mór

61

Cill Caoidhe

58

Carraig na Siúire

138

Ceatharlach

168

Clanna Caoilte

45

Dún Laoghaire

291

Cionn tSáile

37

Tiobrad Árann

159

Tulach Mór

212

Baile Átha Thruim

46

Teampall Mór

107

Cathair na Mart

58

Droichead Átha

368

Dún Garbhán

112

Dún Dealgain

338

Eadon Doire

10

Innis

60

Innis Chortaidh

171

Mainistir Fhear-Muighe

78

An Ghaillimh

73

Guaire

80

Granárd

48

Cill Áirne

91

Cill Ruis

150

Cill Choinnigh

333

Baile Locha Riach

8

Leitir Ceannain

20

Lios Tuathail

60

Longphort

12

Mághcromtha

47

Mointeach Mhílic

74

Muine Bheag

90

Mágh Ealla

69

Muineachán

109

Muileann gCearr

46

Nás na Riogh

67

Aonach Urmhumhan

112

Ros Mhic Treóin

87

Pasáiste

24

Portlaoighise

74

Rath Caola

12

Sligeach

288

Dúrlas Eile

208

Tráighlí

306

Tuaim

47

Cill Manntáin

62

Loch gCarmán

146

Eochaill

76

Sciobairín

30

Mainistir na Corann

3

Iomlán

9,694

D'fhiafruigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/9/'40, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoch an 30/9/'40.

Liomatá iste

Méid tighthe a Críochnuíodh um an 30/9/40

Méid tighthe a críoch-nuíodh í rith na leath-bliana dar críoc an 30/9/40

Corcaigh

1,006

132

Átha Cliath

2,142

72

Dún Laoghaire

470

Luimneach

479

Portláairge

305

96

An Uaimh

116

Inbhear Mór

148

Áth Luain

358

Baile Átha h-Í

199

Béal Átha 'n Fheadha

344

Béal Átha na Sluagh

101

Béal Tairbeart

26

Biorra

177

Brí Chualann

391

Bun Crannaighe

28

Bun Dobhrann

12

Ceatharlach

132

Carraig-Mhacaire-Rois

49

Carraig na Siúire

186

Caiseal

104

Caisleán a' Bharraigh

103

Caisleán Mhaghamhnach

36

Cabhán

45

Ceannanus Mór

60

Clanna Caoilte

38

Cluain Eois

100

Cluain Meala

228

16

An Cobh

73

Muinchille

28

Dún Dealgain

398

11

Dún Garbhán

225

Droichead Atha

150

Innis

56

Innis Corthaidh

200

Mainistir Fhear Muighe

103

An Ghaillimh

340

11

Granárd

48

Beann Éadair

17

Cill Choinnigh

346

Cill Áirne

96

Cill Ruis

194

Cionn t-Sáile

26

Leitir Ceannain

36

Lios Tuathail

104

Longphort

22

Mághcromtha

72

Magh Ealla

120

Muineachán

99

Nás na Ríogh

80

Aonach Urmhuman

111

Ros Mhic Treóin

97

Pasáiste

41

Sciobairín

30

Sligeach

368

Teampall Mór

99

Durlas Éile

256

Tiobrad Árann

215

50

Tráighlí

381

Béal Átha Thruinn

40

Tulach Mór

224

Cathair na Mart

47

Loch gCarman

346

Cill Manntáin

148

Eochaill

101

25

Árd Fhirdiadh

57

Béal Átha Beithe

19

Béal Átha Seannaigh

80

Mainistir na Buaile

46

Calainn

20

Eadon Doire

36

Guaire

66

Cill Caoidhe

42

Baile Locha Riach

9

Móinteach Mhílic

70

Muinebheag

90

Muilleann gCéárr

46

Caisleán Nua

32

Portlaoighise

74

Rath Caola

20

Tuaim

124

Iomlán

13,551

413

D'fhiafraigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh um an 30/9/40, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin ata i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoch an 30/9/'40.

Liomatáste

Méid tighthe a criochnuíodh um an 30/9/40

Méid tighthe a críochnuíodh í rith na leath-bliana dar críoc an 30/9/40

Corcaigh

606

25

Áth Cliath

7,376

446

Dún Laoghaire

160

Luimneach

463

120

Portláirge

453

An Uaimh

52

Áth Luain

10

Béal Átha 'n Fheadha

111

Bun Crannaigh

30

Bun Dobhrann

12

Ceatharlach

72

Carraig-Mhacaire-Róis

10

Carraig na Siúire

25

Caisleán Mhagamhnach

5

Caisleán a' Bharraig

13

Cabhán

47

Ceannanus Mór

11

Clanna Caoilte

2

Cluain Eois

18

Cluain Meala

140

16

Muinchille

12

Droichead Átha

578

Dún Dealgan

287

4

Innis

4

Innis Chortaidh

41

An Ghaillimh

1

Beann Éadair

19

Cill Coinnigh

11

Cill Ruis

2

Mainistir na Buaile

12

Cionn tSáile

8

Mágh Cromtha

6

Mágh Ealla

63

Mainistir na Corann

26

Nás na Ríogh

37

Pasáiste

29

Ros Mhic Treóin

26

Sciobairín

20

Sligeach

56

Dúrlas Éile

32

Tiobraid Árann

55

Baile Átha Thruim

26

Cathair na Márt

50

Loch gCarman

36

14

Cill Manntáin

10

Árd Fhirdiadh

16

Baile Brigín

34

Béal Átha Beithe

9

Beanntraighe

8

Droichead Nua

40

Eadon Doire

2

Liosmór

4

Baile Locha Riabhnach

16

Móinteach Mhílic

12

Muilleann gCeárr

62

Portlaoighise

31

Tuaim

120

Iomlán

11,417

625