Committee on Finance. - Vote No. 57—Railway Tribunal.

I move:—

Go ndeontar suim ná raghaidh thar £1,975 chun slánuithe na suime is gá chun íoctha an Mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31adh lá de Mhárta, 1944, chun Tuarastail agus Costaisí eile an Bhínse Bhóthair Iarainn (Uimh. 29. de 1924 agus Uimh. 8 agus Uimh. 9 de 1933).

That a sum, not exceeding £1,975, be granted to complete the sum necessary to defray the Charge which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1944, for the Salaries and other Expenses of the Railway Tribunal (No. 29 of 1924, and Nos. 8 and 9 of 1933).

Vote put and agreed to.