Report of the Committee of Public Accounts on the Appropriation Accounts, 1947-48.

Tairgim:—

(1) Go luifidh an Tuarascáil ar an mBord.

(2) Go gclóbhuailfear an Tuarascáil Eatramhach agus an Tuarascáil Deiridh maille le Miontuairiscí na Fianaise agus na Foscríbhinní.

Ordered accordingly.