Committee on Finance. - Vote 49—Seirbhísí na Gaeltachta.

Tairgim:—

Go ndeonfar suim nach mó ná £52,730 chun slánuithe na suime is gá chun íoctha an Mhuirir a thiocfas chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1952, chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Seirbhísí na Gaeltachta, lena n-áirítear Deontas um Thógáil Tithe agus ceannach agus díol Bréidíní Baile.

That a sum not exceeding £52,730 be granted to complete the sum necessary to defray the Charge which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1952, for Salaries and Expenses in connection with Gaeltacht Services, including Housing Grants and the purchase and sale of Homespuns.

Question put and agreed to.