Coiste Airgeadais. Committee on Finance. - An Bille um Thionscail na Gaeltachta (Leasú), 1968: Céim an Choiste agus na Céimeanna Deiridh.

Cuireadh agus d'aontaíodh Alt 1 agus Alt 2.
Sections 1 and 2 agreed to.
to.
Cuireadh agus d'aontaíodh an
Teideal.
Title agreed to.
Tuairiscíodh an Bille gan leasú.
Bill reported without amendment.
D'aontaíodh na Céimeanna eile a thógaint inniu.
Agreed to take remaining Stages today.
Cuireadh agus d'aontaíodh an cheist: "Go nglacfar an Bille chun an breithniú deiridh a dheánamh air."
Bill received for final consideration.
Cuireadh agus d'aontaíodh an cheist: "Go rithfear an Bille anois."
Question: "That the Bill do now pass" put and agreed to.