An Bille um an gCúigiú Leasú ar an mBunreacht, 1972: Céim An Choiste agus na Céimeanna Deiridh. Fifth Amendment of the Constitution Bill, 1972: Committee and Final Stages.

Ritheadh an Bill tríd an gCoiste, tuairiscíodh é gan leasú, glacadh é chun an breithniú deiridh a dhéanamh air agus ritheadh é.
Bill put through Committee and reported without amendment, received for final consideration and passed.

Has there to be an early signature motion?

Yes, it will be taken in the Seanad tomorrow.

It has not to be taken here?