An Bille um an Seachtú Leasú ar an mBunreacht (Forais Árdoideachais do Thoghadh Comhaltaí de Sheanad Éireann), 1979: Ordú don Dara Céim. Seventh Amendment of the Constitution (Election of Members of Seanad Éireann by Institutions of Higher Education) Bill, 1979: Order for Second Stage.

I move: "That the Second Stage be ordered for Tuesday, 15 May 1979."

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.