Appointment of Ministers and Minister of State.

A Cheann Comhairle, B'áil lion cead a fháil chun a chur in iúl, mar eolas don Dáil:

(1) gur cheap an tUachtarán inné na Teachtaí a raibh Dáil Éireann tar éis comhaontú le mé d'ainmniú mar chomhaltaí den Rialtas;

(2) go bhfuil mé inné tar éis Risteard Mac An Earraig a ainmniú chun bheith ina Thánaiste;

(3) go bhfuil mé inné tar éis na Ranna Stáit a shannadh do na comhaltaí den Rialtas mar a leanas:—

An Roinn Comhshaoil

Risteard Mac An Earraig,

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

Peadar De Barra,

An Roinn Tionscail agus Fuinnimh

John Bruton,

An Roinn Saothair

Liam Ó Caomhánach,

An Roinn Cosanta

Pádraig Ó Cuana,

Roinn na Seirbhíse Poiblí

Seán Ó Beoláin,

An Roinn Iascaigh agus Foraois- eachta agus Roinn na Gaeltachta

Pádraig Ó Tuathail,

An Roinn Iompair agus an Roinn Poist agus Telegrafa

Séamus Mistéal,

An Roinn Airgeadais

Alan Dukes,

An Roinn Trádála, Tráchtála agus Turasóireachta

Proinsias Mac Bhloscaidh,

An Roinn Sláinte agus an Roinn Leasa Shóisialaigh

Barra Deasún,

An Roinn Talmhaíochta

Aibhistín Mac an Déisigh,

An Roinn Dlí agus Cirt

Michéal Ó Nuanáin

agus

An Roinn Oideachais

Gemma Hussey.

(4) gur cheap an tUachtarán inné Peter D. Sutherland, A.S., mar Ard Aighne; agus

(5) gur cheap an Rialtas inné an Teachta Seán Ó Bairéad mar Aire Stáit ag Roinn an Taoisigh agus ag an Roinn Cosanta.

A Cheann Comhairle, I beg leave to announce, for the information of the Dáil,

(1) that, having informed the President that Dáil Éireann had approved my nomination of Deputies to be members of the Government, the President yesterday, appointed them accordingly;

(2) that I yesterday nominated Dick Spring to be the Tánaiste;

(3) that I yesterday assigned the Departments of State to the members of the Government as follows:

The Department of the Environment

Dick Spring,

The Department of Foreign Affairs

Peter Barry,

The Department of Industry and Energy

John Bruton,

The Department of Labour

Liam Kavanagh,

The Department of Defence

Patrick Mark Cooney,

The Department of the Public Service

John Boland,

The Department of Fisheries and Forestry and the Department of the Gaeltacht

Paddy O'Toole,

The Department of Transport and the Department of Posts and Telegraphs

Jim Mitchell

The Department of Finance

Alan Dukes

The Department of Trade, Com- merce and Tourism

Frank Cluskey

The Department of Health and the Department of Social Welfare

Barry Desmond

The Department of Agriculture

Austin Deasy,

The Department of Justice

Michael Noonan

and

The Department of Education

Gemma Hussey.

(4) that the President yesterday appointed Peter D. Sutherland, S.C., as Attorney General; and

(5) that the Government yesterday appointed Deputy Seán Barrett, to be Minister of State at the Department of the Taoiseach and at the Department of Defence.