Written Answers. - Údarás na Gaeltachta Accounts.

28.

asked the Minister for the Gaeltacht the reasons the 1984 Údarás na Gaeltachta audited accounts were not cleared by his Department; if audited accounts of all the subsidiary companies have been completed and signed as at 31 December 1984; and the number of any subsidiary companies which still have to be audited and certified up to year ended 31 December 1984.

Ní bhíonn ar mo Roinnse Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Údarás na Gaeltachta a ghlanadh. Bíonn ar an Údarás an Tuarascáil agus na Cuntais a thíolacadh dom agus is gnó dom cur faoi deara cóipeanna díobh a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas. Tá sé sin déanta anois i gcás Tuarascála agus Cuntais na bliana 1984.

Maidir le cuntais fhochuideachtaí an Údaráis léirítear i Sceideal 1 (leathanach 54) de Thuarascáil 1984 na dátaí is déanaí a bhfuil cuntais iniúchta faighte do na fochuideachtaí sin. Tuigtear ón Údarás go bhfuarthas na cuntais chuideachta seo a leanas ó cuireadh cuntais an Údaráis féin i gcló:

Cuntas don tréimhse go

Snáth Kilcarra Teo.

31.12.84

Seirbhísí Innealtóireachta Mhaigh Eo Teo.

31.3.85

29.

asked the Minister for the Gaeltacht arising out of his reply to Parliamentary Question No. 64 of 6 November 1985 the reasons for the delay in not having the audit accounts for 1983 signed prior to 5 February 1985; and when the accounts for 1984 for Bord na Gaeilge will be placed on the table of the Dáil.

Tuigim ó Bhord na Gaeilge gur brú oibre mar aon le haistriú go córas cuntasaíochta ríomhaire a chuir moill le críochnú na gcuntas don bhliain 1983 rud a chuir moill dá réir le foilsiú na tuarascála don bhliain sin.

Tá iarrtha agam ar Bhord na Gaeilge brostú oiread is féidir le tuarascáil na bliana 1984.