Ceisteanna — Questions. Oral Answers. - Public Services for Foreign Dignatories.

12.

asked the Minister for Defence if he has sanctioned directions that all future commands for public ceremonies, guards of honour, etc. for foreign dignatories involving the Army would be issued in English; and if he will make a statement on the matter.

All commands for public ceremonies, guards of honour etc. for foreign dignatories involving the Defence Forces are given in Irish. It is not intended to alter this.

Hear, hear.

Can the Minister assure the House that no attempt is being made or will be made to change this situation?

I can assure the House of that.

This sort of thing makes Question Time impossible.

The question was put down.

But the Minister answered it, and then the Deputy stood up and asked it again.

There are reasons.

I call Question No. 13.

The source of the information was not reliable on this occasion.

Áiteanna cónaithe ag an Roinn Cosanta.

13. D'fhiafriagh

den Aire Cosanta cé mhéid áiteanna cónaithe atá ag an Roinn Cosanta agus cé na háiteanna ina bhfuil siad suite, an gá feabhsúcháin nó athsholáthar agus an gcuirfidh sé in iúl an obair atá riachtanach i ngach cás.

Ar an mbun gur ceathrúna pósta d'oifigí agus do shaighdiúiri atá i gceist, tá an freagra i bhfoirm ráiteas tablaí agus beartaím é a dháileadh leis an Tuairisc Oifigiúil.

Déantar deisiúcháin agus feabhsúcháin ar na ceathrúna seo go léir ó am go ham mar is gá, ag brath ar an acmhainn atá ar fáil don gnó sin. Níl aon phlean chun sean ceathrúna neamhfhóinteach a athshol-áthrú — de gnáth dúntar iad chomh luath is atá siad folamh.

Ráiteas

Ceathrúna Pósta

Suíomh

Oifigigh

Saighdiúirí

Baile Átha Cliath

26

111

Dún Dealgain

1

Baile Mhic Gormain

2

Gaillimh

1

24

Muileann Cearr

2

2

Átha Luain

5

43

Corcaigh

15

65

Luimneach

3

8

Cluain Meala

1

Currach

40

318

Cill Dara

3

35

Nás an Rí

1

8

Cill Choinnigh

1

Loch Gormain

1

2

Dun na nGall (Dún Rí)

1

3

Cluainín Uí Ruairc (Liathdrom)

1

Caisleán an Bhearraigh

1

Iomlán

103

621

An amhlaidh go bhfuil a lán de na háiteanna cónaíthe neamhoiriúnach agus go bhfuil gá len iad a leagadh nó iad a dheisiú? Agus an bhféadfadh sé a chur in iúl don Teach cé mhéid de na tithe cónaithe atá faoi chúram a Roinne atá mí-oiriúnach le daoine a bheith in a gcónaí iontu, agus cén plean atá aige?

Tá an freagra i bhfoirm tábla, ach maidir leis na cinn atá mí-oiriúnach, níl an t-eolas sin agam. D'fhéadfainn a rá go bhfuil 724 ceathrúna pósta in usáid.

A portion of this question was answered by way of a tabular statement and portion was answered verbally. It is not in order to ask supplementary questions on the tabular statement part of the answer, but the Deputy may ask questions on the other part.

Cén plean atá ag an Aire chun tithe nua a chur in áit na 724 tithe a luaigh sé?

Maidir leis na 724 tithe, tá a leath díobh sin nua. Níl aon fhigiúir agam faoin méid atá mí-oiriúnach ach, mar a dúirt mé leis an Teachta, na cinn atá mí-oiriúnach agus nach bhfuilimid ábalta caoi a chur orthu, tá siad á bhfágáil folamh. Tá úsáid anois á baint as an deontas £5 mhilliún i gcás saighdiúirí atá in a gcónaí i dtithe curtha ar fáil ag na comhairlí contae. Tá sé sin réitithe anois.

An réiteoidh sé an fhadhb?

Cuideoidh sé leis.

Cé mhéid tithe a tógadh agus cé mhéid tithe a deisíodh i mbliana?

Níl an t-eolas sin agam, ach sin ceist eile ar aon nós.

Maidir leis an deontas de £5 mhilliún, an mbeadh an tAire in ann a insint dúinn cé mhéid saighdiúirí a fuair na deontais i rith na bliana seo caite?

Sin ceist eile.