An Bille um an Aonú Leasú Déag ar an mBunreacht (Uimh. 3), 1991: An Chéad Chéim. Eleventh Amendment of the Constitution (No. 3) Bill, 1991: First Stage.

Tairgim:

Go gceadaítear go dtabharfar ist-each Bille dá ngairtear Acht chun an Bunreacht do leasú.

I move:

That leave be granted to introduce a Bill entitled an Act to amend the Constitution.

Is the Bill opposed?

No, Sir.

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.

The Second Stage will be taken in Private Members' Time.