Private Members' Business. - An Bille um an gCeathrú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1992: An Dara Céim. Fourteenth Amendment of the Constitution Bill, 1992: Second Stage.

Tairgim: "Go léifear an Bille an Dara Uair."

I move: "That the Bill be now read a Second Time."

Tairgim leasú a 1:

Go scriosfar an focal "anois" agus go gcuirfear na focail seo a leanas i ndeireadh na tairisceana, eadhon, "an 15 Eanáir, 1993, nó ar cibé dáta is luaithe ná sin a chinnfidh an Dáil, tar éis don Dáil i dtosach plé a dhéanamh, go dtí Céim an Choiste agus an Chéim sin san áireamh, ar reachtaíocht atá ceaptha chun léiriú breise a dhéanamh ar an gcaoi a gcuirfear forálacha an Bhille seo i ngníomh go praiticiúil".

I move amendment No. 1:

To delete "now" and add at the end of the motion the words "on 15 January, 1993 or on such earlier date as may be determined by the Dáil, after the Dáil has first discussed, up to and including Committee Stage, legislation designed to elaborate on the practical implementation of the provisions of this Bill".

Cuireadh an cheist: "Go bhfanfaidh na focail a thairgtear a scriosadh."

Question put: "That the words proposed to be deleted stand."
Rinne an Dáil vótáil.
The Dáil divided: Tá, 75; Níl, 57.

 • Ahern, Dermot.
 • Aylward, Liam.
 • Barrett, Michael.
 • Brady, Vincent.
 • Brennan, Mattie.
 • Brennan, Séamus.
 • Briscoe, Ben.
 • Burke, Raphael P.
 • Calleary, Seán.
 • Callely, Ivor.
 • Clohessy, Peadar.
 • Collins, Gerard.
 • Connolly, Ger.
 • Coughlan, Mary Theresa.
 • Cowen, Brian.
 • Cullimore, Séamus.
 • Davern, Noel.
 • Dempsey, Noel.
 • Dennehy, John.
 • de Valera, Síle.
 • Ellis, John.
 • Fahey, Frank.
 • Fahey, Jackie.
 • Fitzgerald, Liam Joseph.
 • Fitzpatrick, Dermot.
 • Flood, Chris.
 • Flynn, Pádraig.
 • Gallagher, Pat the Cope.
 • Geoghegan-Quinn, Máire.
 • Harney, Mary.
 • Hillery, Brian.
 • Hilliard, Colm.
 • Hyland, Liam.
 • Jacob, Joe.
 • Kelly, Laurence.
 • Kenneally, Brendan.
 • Kirk, Séamus.
 • Kitt, Michael P.
 • Kitt, Tom.
 • Lawlor, Liam.
 • Lenihan, Brian
 • Leonard, Jimmy.
 • Leyden, Terry.
 • Lyons, Denis.
 • Martin, Micheál.
 • McCreevy, Charlie.
 • McDaid, Jim.
 • McEllistrim, Tom.
 • Molloy, Robert.
 • Morley, P.J.
 • Nolan, M.J.
 • Noonan, Michael J. (Limerick West).
 • O'Connell, John.
 • O'Dea, Willie.
 • O'Donoghue, John.
 • O'Hanlon, Rory.
 • O'Keeffe, Ned.
 • O'Kennedy, Michael.
 • O'Leary, John.
 • O'Malley, Desmond J.
 • O'Rourke, Mary.
 • O'Toole, Martin Joe.
 • Power, Seán.
 • Quill, Máirín.
 • Reynolds, Albert.
 • Roche, Dick.
 • Stafford, John.
 • Treacy, Noel.
 • Tunney, Jim.
 • Wallace, Dan.
 • Wallace, Mary.
 • Walsh, Joe.
 • Wilson, John P.
 • Woods, Michael.
 • Wyse, Pearse.

Níl

 • Ahearn, Therese.
 • Allen, Bernard.
 • Barnes, Monica.
 • Barrett, Seán.
 • Boylan, Andrew.
 • Bradford, Paul.
 • Bruton, John.
 • Bruton, Richard.
 • Byrne, Eric.
 • Connaughton, Paul.
 • Connor, John.
 • Cosgrave, Michael Joe.
 • Cotter, Bill.
 • Creed, Michael.
 • Crowley, Frank.
 • Currie, Austin.
 • Deasy, Austin.
 • Deenihan, Jimmy.
 • De Rossa, Proinsias.
 • Dukes, Alan.
 • McGinley, Dinny.
 • McGrath, Paul.
 • Nealon, Ted.
 • Noonan, Michael. (Limerick East).
 • O'Keeffe, Jim.
 • O'Shea, Brian.
 • Owen, Nora.
 • Quinn, Ruairí.
 • Enright, Thomas W.
 • Farrelly, John V.
 • Fennell, Nuala.
 • Finucane, Michael.
 • Flaherty, Mary.
 • Flanagan, Charles.
 • Garland, Roger.
 • Gilmore, Eamon.
 • Harte, Paddy.
 • Higgins, Jim.
 • Higgins, Michael D.
 • Hogan, Philip.
 • Howlin, Brendan.
 • Kemmy, Jim.
 • Kenny, Enda.
 • Lee, Pat.
 • Lowry, Michael.
 • McCartan, Pat.
 • McCormack, Pádraic.
 • McGahon, Brendan.
 • Rabbitte, Pat.
 • Reynolds, Gerry.
 • Ryan, Seán.
 • Shatter, Alan.
 • Sherlock, Joe.
 • Stagg, Emmet.
 • Taylor-Quinn, Madeleine
 • Timmins, Godfrey.
 • Yates, Ivan.
Tellers: Tá, Deputies Dempsey and Clohessy; Níl, Deputies Kenny and Boylan.
Question declared carried.
Faisnéiseadh go rabhthas tar éis glacadh leis an gceist.
Faisnéiseadh go rabhthas tar éis díultú don leasú.
Amendment declared lost.
Níor tairgeadh leasú a 2.
Amendment No. 2 not moved.

I therefore declare the Bill to be read a Second Time in accordance with Standing Order 93 (2). The Bill will be considered in Committee today, Thursday, 22 October, in accordance with an Order of the Dáil of 21 October.