Written Answers. - Polasaí Comharthaí Eolais.

Éamon Ó Cuív

Question:

81 D'fhiafraigh Éamon Ó Cuív den Aire Comhshaoil cén polasaí atá ann maidir le comharthaí eolais dátheangacha a chur ar fáil ar bhóithre náisiúnta agus contae; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [17948/95]

Tar éis athbhreithniú ar pholasaí agus ar chleachtas maidir le síneacha tráchta, eisíodh treoirlínte chuig gach údarás bóthair ar 30 Meán Fómhair 1994. Tá cóip i leabharlann an Oireachtais.