Written Answers. - Code of Practice.

Rory O'Hanlon

Question:

28 Dr. O'Hanlon asked the Minister for Transport, Energy and Communications the responsibility, if any, he has for the implementation of the code of practice for the delivery of service to customers of commercial State companies; and if he will make a statement on the matter. [2215/97]

Éamon Ó Cuív

Question:

50 D'fhiafraigh Éamon Ó Cuív den Aire Iompair, Fuinnimh agus Cumarsáide cén fáth nach bhfuil aon tagairt do sheirbhísí trí Ghaeilge sa gCód Cleachtais a foilsíodh le gairid maidir le seirbhísí do chustaiméirí de chuid na gcomhlachtaí leath-Stáit; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [3452/97]

I propose to take Questions Nos. 28 and 50 together.

I refer the Deputy to my written reply to Question No. 298 of the 28 January 1997.

I ndáil le tagairt ar leith sa Chód do sheirbísí trí Ghaeilge, tá sé tábhachtach a shoiléiriu gur cuireadh an Chód le chéile ar bhonn ghinearálta d'aon ghnó, agus is é a bhí i gceist ná creathlach ghinearálta faoinar feidir leis na comhlachtaí cláracha áirithe, sonracha bunaithe ar a gcuid riachtanais féin a chur le chéile agus a fhorbairt. Níl rud ar bith sa Chód a chuireann cosc ar shirbhísí trí mheán na Gaeilge má bhíonn éileamh dá leithéid ann.